Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Medailonek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Přednostka Ústavu Radiační onkologie FNB a 1.LF UK, Onkologická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Atestace v oboru: 

 • Klinická onkologie
 • Hematologie, vnitřní lékařství

Motivace ke kandidatuře

Na čem jsem se mohla podílet:

 • Příprava konference PragueOnco.
 • Konstruktivní opozice ve výboru ČOS.
 • Organizace Mezinárodní konference IGCC 2019 v Praze.
 • Práce v ESM0 (ESMO OncologyPro Working Group, ESMO Breast Faculty a OncoAcademy 2022 v Praze).
 • Příprava léčebných doporučení pro časný karcinom prsu (St.Gallen Consensus panel).
 • Národní onkologický program.
 • Péče o spoustu nemocných s karcinomem prsu a edukační projekty pro ně.

Na čem bych ráda pracovala:

 • Prohlubování multidisciplinární spolupráce a propojení KOC s regiony.
 • Evropská spolupráce (členka organizačního výboru ESMO Annual Meetingu).
 • Optimalizace postgraduálního vzdělávání a postavení mladých onkologů.
 • Zlepšení podmínek žen v české onkologii.
 • Zvyšování kompetencí sester.
 • Využití moderních technologií v organizaci onkologické péče.
 • Programy onkologické prevence.
 • Spolupráce s pacientskými organizacemi.
 • Péče o dobré vztahy v onkologické obci.

Onkologie mě baví. Děkuji za Vaši důvěru, podporu a Váš hlas!

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023