Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň, zástupce přednosty pro výchovu vzdělávání

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie
  • Interní lékařství I. stupeň
  • Hematologie a transfúzní služba

Motivace ke kandidatuře

Velice si vážím a vnímám roli vzájemné spolupráce mezi onkologickými/radiologickými pracovišti, ať už jsou charakteru KOC nebo jde o pracoviště malá. To samé se týká spolupráce mezioborové a meziprofesní.

Podpořím aktivity, které povedou k prohloubení spolupráce, jak v přímé péči o pacienty, tak v oblasti výzkumu a vzdělávání pro lékaře i sestry, radiologické asistenty a další pečující v onkologii.

Za velmi důležité považuji hledání cest, které zvýší povědomí veřejnosti o úspěších onkologie a zapojení do preventivních a screeningových programů.

Považuji za zásadní hledat způsoby, jak do našeho oboru a do našich pracovišť přivést a udržet si více personálních posil. Kvalitní moderní onkologii tvoří nejen dostupnost účinných a bezpečných léčiv a metod léčby, ale také komplexní spolupráce uvnitř i navenek, maximálně využité možnosti podpůrné léčby a péče a především pak dostatek vzdělaných, empatických a nevyčerpaných zdravotníků, ideálně i koordinátorů péče o onkologické pacienty.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023