Prof. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Přednosta Onkologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie
  • Radiační onkologie

Motivace ke kandidatuře

Ve výboru ČOS pracuji již od roku 2015: v letech 2015-19 jsem byl vědeckým tajemníkem, od roku 2019 řadovým, ale docela aktivním členem. Celou dobu svého působení jsem se snažil iniciovat modernizační kroky směřující k dalšímu rozvoji oboru, udržení jeho postavení v systému multioborové péče o onkologické pacienty a zlepšení pracovních podmínek pro onkology a další zdravotnický i nezdravotnický personál. V dalším volebním období nás čeká reakreditace KOC - budu prosazovat racionální kritéria, která zohlední organizaci péče o nemocné včetně interdisciplinární spolupráce. Dále budu usilovat o rozvoj spolupráce v rámci regionů (společné multidisciplinární týmy, monitorování výsledků léčby, delegování preskripce vybraných centrových léků). Prosazuji emancipaci oboru klinická onkologie v rámci interních oborů s omezením délky stáží mimo mateřské pracoviště v rámci kmene. Jsem pro úzkou spolupráci se SROBF v zájmu rozvoje onkologie jako oboru a optimalizace péče o nemocné.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023