Adresář ČOS

Tento adresář není oficiální členskou evidencí, jen seznamem členů s uvedenými pracovišti a odbornými sekcemi ČOS, ve kterých člen pracuje. Oficiální evidenci členů ČOS vede pouze Centrální evidence členů České lékařské společnosti JEP. Jakékoliv změny údajů je nutné hlásit do této centrální evidence. K tomu je na stránkách ČLS ke stažení formulář s názvem "Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.". 

Najdete-li u svého jména v adresáři na Linkos zastaralé nebo chybějící údaje, pokud jste změnili pracoviště nebo jméno, ale především, používáte-li nový e-mail, vyplňte, prosím, změnový formulář na Linkos. Děkujeme! 

Filtry podle parametrů
Počet nalezených členů: 910 zrušit všechny filtry
MOÚ, Klinika radiační onkologie
Oddělení klinické onkologie Nemocnice Prostějov
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., onkologie
MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče
ÚZIS ČR, Odbor analýz, publikací a externí spolupráce; AV ČR
Sekce ČOS: Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky
Onkologické centrum KNTB a.s.
Masarykův onkologický ústav Brno
Ortopedická klinika FN Brno
Sekce ČOS: Onkospondylochirurgická sekce
Klinika onkologie a radioterapie FN HK
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologické centrum KNTB a.s.