Vliv mysli na imunitní systém a naše zdraví - pozvánka na cyklus přednášek

Vliv mysli na imunitní systém a naše zdraví - pozvánka na cyklus přednášek

Srdečně zveme všechny lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na cyklus přednášek a webminářů z oboru psychoneuroimunologie. Projekt pro Vás a Vaše pacienty připravila Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem (členem výboru psychoonkologické sekce) a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci unikátního projektu v oblasti prevence s názvem „#MysliProtiRakovině“. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Obsahem projektu je cyklus přednášek probíhajících na různých místech České republiky. Dále série on-line webových seminářů na Linkos, které se věnují praktickým návodům jak zvládnout náročná životní období související s nemocí a léčbou. Budeme se snažit ukázat, co mohou pacienti udělat proto, aby – zjednodušeně řečeno – mysl pomáhala při zachování zdraví a v průběhu onkologické léčby i po ní. Nedílnou součástí budou také aktualizované webové stránky věnované prezentovaným tématům obsahující konkrétní doporučení jak pro pacienty, tak i pro jejich nejbližší či pro širší lékařskou veřejnost.

Seznam plánovaných přednášek a webminářů najdete také v kongresopvém kalendáři a na stránkách projektu v části Linkos, určené pacientům.  


 Tématem zahajovacích přednášek v regionech bude Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence - pozvánka v pdf.

 

Přednášky v regionech

„Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“.

Cílem přednášek je názorně poukázat na souvislost mezi naší myslí, celkovým psychickým nastavením a prožívanými emocemi na straně jedné a naším zdravotním stavem, případně progresí nemoci na straně druhé. Zároveň nastíní možnosti, které nám psychologie dává pro podporu procesu uzdravování u onkologických onemocnění. Vytiskněte si pozvánku.

4. 9. 2018, od 18:00 hodin  Hlavní sál České lékařské společnosti Praha REGISTRACE a podrobnosti
12. 9. 2018, od 14:00 hodin Krajská vědecká knihovna v Liberci REGISTRACE a podrobnosti
25. 9. 2018, od 18:00 hodin Univerzita Karlova v Praze REGISTRACE a podrobnosti
11. 10. 2018, od 15:00 hodin Masarykův onkologický ústav v Brně  REGISTRACE a podrobnosti

Cyklus přednášek bude pokračovat i v následujícím období ve městech Olomouc, Plzeň a znovu v Praze.

Účast na všech uvedených aktivitách je zdarma, a to především díky podpoře partnerů projektu, kterými jsou společnost Roche, s.r.o., Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. a Ústav aplikované psychologie ČR, z.ú., kterým za jejich pomoc děkujeme.

Pokud by Vás zajímalo, jak může naše prožívání souviset s nemocí a zdravím, prosím podívejte se na záznam minulých přednášek (VLIV MYSLI NA IMUNITNÍ SYSTÉM). Nově připravené přednášky v regionech budou na předcházející volně navazovat, a to především formou konkrétních doporučení, co můžete udělat sami pro sebe, abyste se cítili dobře, pomohli tělu v uzdravování a náročná životní období celkově lépe zvládali.

Pokud Vás zajímá, jak na otázku „Domníváte se, že psychické nastavení člověka (tedy jeho přístup k léčbě, postoj k nemoci, podpora blízkých lidí a celkové prožívání situace) může ovlivnit průběh léčby a proces uzdravování?“ odpověděli lékaři onkologové, podívejte se prosím ZDE.


Webové semináře

Na regionální přednášky bude navazovat cyklus webových seminářů. Z vědeckých poznatků vyplývá, že existují takové způsoby zvládání životních těžkostí a stresů, které pozitivním způsobem pomáhají při uzdravování a fungování našeho imunitního systému. Právě představení těchto poznatků a dalších souvisejících témat bude předmětem jednotlivých webinářů na Linkos.cz, na které Vás zveme. Každý měsíc plánujeme jeden seminář na určené téma z oblasti prevence:

„Schopnost vyjádřit emoce pomáhá“ (říjen 2018)

REGISTRACE bude spuštěna v srpnu

Představíme možnosti, jak se naučit „ventilovat“ negativní emoce a spoluprožívat ty pozitivní, jak sdílet naše prožitky a obavy s nejbližšími tak, abychom je nezraňovali, i jaké jsou další možné cesty k vyjádření („dostání to ze sebe“) našich negativních pocitů a prožívání (tanec, kresba, psaní, sport apod.).

„Strach z návratu nemoci a jak ho zvládnout“ (listopad 2018)

REGISTRACE bude spuštěna v srpnu

Vysvětlíme, co je strach a jak se s ním dá pracovat, resp. nahlédnout jeho příčiny a kořeny. Představíme možnosti technik relaxace a zvládání stresu, které mohou být dobře využitelné například při prožívání stresu a obav před sdělením výsledků kontrolního vyšetření.

„Síla opory našich nejbližších“ (prosinec 2018)

REGISTRACE bude spuštěna v srpnu

Ukážeme, jak mohou dobře fungující vztahy pozitivně ovlivnit náš zdravotní stav, co sami můžeme udělat pro zlepšení vztahů s nejbližšími i jak mohou naši nejbližší pečovat sami o sebe tak, aby byli schopni poskytovat nemocnému dlouhodobě podporu.

„Nucená změna a pozitivní přístup k ní“ (leden 2019)

REGISTRACE bude spuštěna v srpnu

Probereme relativní platnost tvrzení „Musíš být pozitivní za každou cenu“. Ukážeme si cesty k posílení naděje a důvěry. Představíme model tzv. trvale udržitelného pozitivního přístupu a jeho výhody. Dotkneme se otázky životních změn po prodělaném onkologickém onemocnění a jak je zvládnout.

„Příroda, pohyb, naše psychika a zdraví“ (únor 2019)

REGISTRACE bude spuštěna v srpnu

Na konkrétních příkladech si ukážeme vliv pohybu a přírodního prostředí na naše zdraví, jejich možnosti využití u onkologicky nemocných i u lidí po již prodělaném onkologickém onemocnění a pozitivní účinky na zlepšení stavu po náročné léčbě a při přetrvávajících pocitech únavy.

Nedílnou součástí projektu budou (po každém proběhlém webovém semináři) i příslušné aktualizované webové stránky České onkologické společnosti, respektive jejich část  Psychologická pomoc, které se budou daným oblastem věnovat detailněji.

Pokud máte zájem, aby v některém ze seminářů zaznělo konkrétní téma, které Vás osobně zajímá, prosím napište nám.

Na Vaši účast na přednáškách a seminářích se budeme těšit!

PhDr. Ing. Martin Pospíchal a tým spolupracovníků

Pokud chcete projekt sdílet s přáteli nebo nám dát vědět, že se Vám líbí, využijte FACEBOOK Národního onkologického programu. Budeme rádi, když budete projekt sdílet na sociálních médiích s hastagem #MysliProtiRakovine, tak abychom v rámci projektu pomohli co největšímu počtu onkologických pacientů a jejich blízkých.   

Termíny a témata najdete také na stránkách projektu