Radiační onkologie v praxi

Radiační onkologie v praxi

Masarykův onkologický ústav vydává novou a aktualizovanou publikaci Radiační onkologie v praxi. Páté aktualizované vydání autorů Pavel Šlampa a kolektiv.

I když v r. 2021 vyšla souhrnná velká učebnice Šlampa P. a kol. Radiační onkologie přišel jsem k názoru, že od posledního vydání Radiační onkologie v praxi už uplynulo takřka 10 let a je vhodné tyto texty aktualizovat. A vrátit se k osvědčenému formátu knihy, kterou může mít každý pracovník na onkologii hned k použití a nemusí složitě, aspoň pro nás zkušenější-starší, hledat na webových odkazech.

Text knihy je souborem doporučených postupů – standardů, které byly vytvořeny na Klinice radiační onkologie v letech 2022-2023. Nenahrazují Národní radiologické standardy radiační onkologie a doporučené postupy v radiační onkologie, které jsou uvedeny na stránkách Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (www.srobf.cz). Hlavní autor se snažil vytvořit příručku pro rychlou orientaci v otázce radioterapie v každodenní klinické praxi.

Publikaci lze odebrat u hlavního autora (bude ale k dispozici na onkologických akcích a od sponzorů).

 • Autoři:
 • Pořadí: 5. přepracované a doplněné
 • Místo: Brno
 • ISBN: 978-80-86793-57-3
 • Rok: 2023
 • Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
 • Stránky: 384
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter

Podobné knihy

Principy radiační ochrany v nukleární medicíně: a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami

Principy radiační ochrany v nukleární medicíně: a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami
Kniha je nepostradatelná pro pracoviště nukleární medicíny, lékaře, radiologické fyziky, radiologické asistenty, sestry, farmaceuty a farmaceutické asistenty. Je určena všem těmto pracovníkům i studentům příslušných směrů na lékařských a dalších fakultách.

Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi

Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi
Praktická, schematická a přehledná publikace, která vás seznámí s principy fungování jednotlivých přístrojů a zásadami ochrany ošetřujícího personálu a pacientů.

Radiační onkologie

Radiační onkologie
Obsáhlá monografie přináší komplexní pohled na teoretické základy radiační onkologie, radiobiologii a radiologické fyziky.

Radiační onkologie v praxi

Radiační onkologie v praxi
Novinky v radiační onkologii, její vývoj na základě přístrojových možností a výsledků odborných studií v mnohém překonaly postupy uvedené v třetím vydání z r. 2011, proto se kolektiv Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu rozhodl vydat své aktuální standardní postupy v tištěné formě.

Základy radiační onkologie

Základy radiační onkologie
Učební texty určené pro studenty bakalářského směru radiologický asistent. V obecné části jsou uvedeny základy radiofyziky, radiobiologie a techniky radioterapie.