Prevence zhoubných nádorů prostaty

Prevence zhoubných nádorů prostaty spočívá především ve zdravém životním stylu, v účasti na screeningu rakoviny prostaty a v pravidelných preventivních prohlídkách u praktického lékaře. Zvláště důležité je nezanedbávat preventivní prohlídky po 50. roku věku, kdy by muži měli absolvovat vyšetření prostaty k včasnému odhalení zhoubného nádoru prostaty. U mužů, kteří  mají toto onemocnění v rodině je třeba sledovat prostatu již od 40 let věku.

Prevence zhoubných nádorů prostaty

1. 1. 2024 by spuštěn populační screeningový program časného záchytu karcinomu prostaty, který se týká mužů od 50 do 69 let. Jedná se o vyšetření hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) z běžného odběru krve.

V jakémkoliv věku je důležité nezanedbávat vážné příznaky, jak jsou přítomnost krve v moči a vždy absolvovat odborné vyšetření.

V této části najdete články, videa a rozhovory týkající se prevence a časného záchytu urologických zhoubných nádorů.