Zeptejte se na prevenci rakoviny

Zeptejte se na prevenci rakoviny

V příštím týdnu se koná největší tuzemský onkologický kongres Brněnské onkologické dny. Již po čtyřicáté se sejdou odbornosti, které se starají o onkologicky nemocné, onkologové, chirurgové, radioterapeuti, sestry, laboranti, psychologové, praktičtí lékaři, farmaceuti a další zdravotnické profese. Na jednom místě se potkají také špičkoví odborníci, kteří se specializují na onkologickou prevenci a tak toho využijeme a položíme jim vaše otázky.   

V minulých letech jsme nabízeli živé přenosy, kde jste se mohli ptát v určenou hodinu a odborníci v sále Vám živě odpovídali, kdo nestačil sledovat, mohl se podívat na záznam (připomeňte si níže).

Letos se budeme ptát za vás a to v průběhu celého kongresu, natočíme pro vás odpovědi na Vaše otázky, zpracujeme krátká videa a ty pak budete moci shlédnout na našem webu, FaceBooku nebo na YouTube. 

Ptát se můžete ode dneška do středy 27. dubna večer   

Jak položit dotaz: 

  • níže na této stránce do formuláře 
  • na FaceBooku Národního onkologického programu (označte, prosím, hastagem #BODprevence)

Ptejte se na prevenci všech onkologických diagnóz, výživu, životní styl, kouření a ostatní rizikové faktory, zkrátka všechno, co vás zajímá o prevenci a také včasném odhalení rakoviny.

Odpovědi dostanete od špičkových odborníků. 

Akci pro vás připravila Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ve spolupráci s Brněnskými onkologickými dny a portálem Linkos. 


Záznamy živých přenosů z předchozích ročníků:

Formulář na dotazy byl již stažen, akce proběhla, lékaři zodpověděli vaše otázky a odpovědi ve formě videí najdete v článku Otázky a odpovědi o prevenci - Brněnské onkologické dny 2016.

Kdo bude odpovídat? 

  • Prevence karcinomu prsu - prim. MUDr. Katarína Petráková Ph.D. z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Brno
  • Prevence urologických zhoubných nádorů - as. MUDr. Michaela Matoušková z Urocentra Praha
  • Prevence a časný záchyt zhoubných nádorů plic - Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních z Fakultní nemocnice v Brně
  • Včasná diagnostika rakoviny - MUDr. Monika Schneiderová z Oddělení radiologie Masarykova onkologického ústavu Brno
  • Prevence a včasné odhalení nádorů zažívacího traktu, kolonoskopie a výživa v prevenci rakoviny - prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc., primářka gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně
  • Genetická rizika vzniku rakoviny - MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D. z Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno
  • Epidemiologie nádorů - MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D. z Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno
  • Prevence a včasná detekce gynekologických nádorů - MUDr. Petr Novák z Oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu Brno