Záznamy minulých vysílání

Seznam videí, ve kterých odborníci odpovídali na vaše otázky na téma prevence a včasný záchyt zhoubných nádorů. Videa v seznamu jsou seřazena tematicky, níže pod stránkou chronologicky sestupně. Jedná se buď o záznamy živých internetových přenosů z Brněnských onkologických dnů, nebo o záznamy pravidelných vysílání o prevenci Sekce preventivní onkologie, popřípadě o rozhovory s odborníky na téma onkologická prevence. Nemusíte poslouchat celá videa, jen si vybrat otázky a odpovědi, které vás zajímají (kapitoly videa).

Prevence zhoubných nádorů tlustého střeva

Prevence zhoubných nádorů prsu a gynekologických zhoubných nádorů

Prevence zhoubných nádorů plic

Prevence urologických zhoubných nádorů 

Rizikové faktory vzniku zhoubných nádorů

Polytématická videa o prevenci různých druhů zhoubných nádorů, genetice, výskytu, screeningu a zdravém životním stylu

  • Prevence primární, sekundární a terciální - rozhovor s předsedkyní České onkologická společnosti, Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA (říjen 2017) 
  • Brněnské onkologické dny 2016 - série videí, ve kterých odborníci zodpovídají vaše otázky, odborníci na jednotlivé druhy zhoubných nádorů (duben 2016)
  • Brněnské onkologické dny 2015 - záznam živého vysílání 41 zodpovězených otázek, odborníci na jednotlivé druhy zhoubných nádorů (duben 2015)
  • Brněnské onkologické dny 2013 - záznam živého vysílání, přes 50 zodpovězených otázek  odborníci na jednotlivé druhy zhoubných nádorů (duben 2013)