Záznamy minulých vysílání

Odborníci odpovídali na vaše otázky na téma prevence a včasný záchyt rakoviny - seznam videí

Nemusíte poslouchat celá videa, jen si vybrat otázky a odpovědi, které vás zajímají (kapitoly videa)

Prevence zhoubných nádorů tlustého střeva

Prevence a screening gastrointestinálních zhoubných nádorů - odpovědi na čtyři vaše otázky ve videu z BOD

prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc.

Gastroenterologické oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně

duben 2016

Prevence a včasné odhalení zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku - záznam živého přenosu

prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc.

leden 2016
Prevence a včasné odhalení kolorektálního karcinomu - záznam živého přenosu

prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc.

listopad 2015
Prevence rakoviny tlustého střeva a screeningová kolonoskopie - zvukový záznam živého webcastu

prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc.

říjen 2014

Prevence zhoubných nádorů prsu a gynekologických zhoubných nádorů

Prevence a screening rakoviny prsu - odpovědi na čtyři vaše otázky k prevenci rakoviny prsu 

prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Brno

duben 2016

Prevence a včasná detekce gynekologických nádorů - odpovědi na tři otázky - video z Brněnských onkologických dnů

MUDr. Petr Novák

Oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu Brno

duben 2016

Metody k diagnostice rakoviny - odpovědi na tři otázky k metodám diagnostiky rakoviny prsu a plic - video z Brněnských onkologických dnů

 

MUDr. Monika Schneiderová

Oddělení radiologie Masarykova onkologického ústavu Brno

 

duben 2016

Prevence a včasné odhalení rakoviny prsu u příležitosti Dne pro zdravá prsa - záznam živého přenosu 

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. říjen 2015

Prevence zhoubných nádorů plic

Prevence zhoubných nádorů plic - odpovědi na šest vašich otázek ve videu z Brněnských onkologických dnů

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.,

Klinika nemocí plicních z Fakultní nemocnice v Brně

duben 2016

Metody k diagnostice rakoviny - odpovědi na tři otázky k metodám diagnostiky rakoviny prsu a plic - video z Brněnských onkologických dnů

MUDr. Monika Schneiderová

Oddělení radiologie Masarykova onkologického ústavu Brno

duben 2016

Prevence a časný záchyt nádorů plic - záznam živého přenosu

Prof. MUDr. Jana Skřičková , CSc  leden 2016

Prevence urologických zhoubných nádorů 

Prevence urologických zhoubných nádorů - odpovědi na tři otázky k prevenci urologických zhoubných nádorů  - video z Brněnských onkologických dnů

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha

duben 2016

Prevence urologických zhoubných nádorů - záznam živého přenosu MUDr. Michaela Matoušková březen 2016
Prevence nádorů varlat - záznam živého přenosu MUDr. Viera Bajčiová, CSc. prosinec 2015

Dědičnost, rizikové faktory vzniku zhoubných nádorů, výživa

Genetická rizika vzniku nádorů - odpovědi na čtyři otátky o roli dědičnosti na vznik rakoviny

MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno

duben 2016

Výživa v prevenci rakoviny - odpovědi na dvě otázky ve videu z Brněských onkologických dnů 

prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc.

Gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně

duben 2016

Dědičnost nádorů - záznam živého přenosu

Doc. MUDr. Lenka Foretova PhD. září 2015

Třetinu všech nádorových onemocnění způsobuje kouření: jak se ho zbavit? - záznam živého přenosu

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.  červen 2015

Polytématická videa o prevenci více druhů zhoubných nádorů, genetice, výskytu a zdravém životním stylu

Brněnské onkologické dny 2016 - série videí, ve kterých odborníci zodpovídají vaše otázky odborníci na jednotlivé druhy zhoubných nádorů duben 2016
Brněnské onkologické dny 2015 - záznam živého vysílání - 41 zodpovězených otázek odborníci na jednotlivé druhy zhoubných nádorů duben 2015
Brněnské onkologické dny 2013 - záznam živého vysílání - přes 50 zodpovězených otázek   odborníci na jednotlivé druhy zhoubných nádorů duben 2013