Nádory slinivky břišní (C25)

Většina nádorů slinivky vzniká v kanálcích, kudy prochází pankreatické šťávy. Tento typ nádoru se nazývá karcinom slinivky. Jen velmi zřídka vzniká nádor slinivky v buňkách, které produkují inzulín.

V této kapitole najdete informace o výskytu, prevenci, diagnostice, léčbě a období po léčbě zhoubných nádorů slinivky břišní. Odborné články jsou napsány odborníky na léčbu této diagnózy. Dalšími informacemi jsou doporučení ČOS k léčbě, plné texty Informačních brožur pro pacienty a jejich blízké a také odkazy na další informace na internetu.

Kam dále