Zhoubné nádory thymu (C37)

Thymus (brzlík) je orgán uložený za hrudní kostí v přední části mezihrudí. Když thymus splní svou funkci a je plně zastoupen mízními uzlinami a slezinou, dochází k jeho fysiologickému zániku cca kolem 12.-14. roku věku.

Thymomy jsou nádory z epiteliálních buněk thymu. Epiteliální nádory thymu, které ztrácí klasické rysy specifické pro tkáň thymu, se označují jako karcinomy thymu. Dlouhodobé přežívání nemocných je obvyklé. Prognóza onemocnění závisí jak na histologickém typu, tak na klinickém stádiu nádoru.

Invazivní, tj. neopouzdřené a prorůstající thymomy a karcinomy thymu jsou relativně vzácné nádory, představují pouze 1,5% ze všech zhoubných nádorů. Většina nemocných bývá věku 40-60 let, u obou pohlaví je výskyt stejně častý. Asi 30% nemocných je zcela bez příznaků, nádor bývá náhodně zachycen při prostém snímku plic.

Kam dále

Informace o stránce

Klíčová slova
Zhoubné nádory thymu