Sarkomy měkkých tkání (C48-49)

Jde o celou skupinu zhoubných nádorů, které vznikají z pojivových tkání v nejrůznějších místech organismu, tedy v tkáni tukové, svalové, chrupavce či vazivu kdekoli po těle. Zvláštní skupinu tvoří sarkomy v dutině břišní a hrudní.

Sarkomy měkkých tkání (ve srovnání s karcinomy jako nejčastějšími druhy rakoviny různých orgánů, které vznikají ze žlázových buněk) se vyskytují raritně a představují asi 0,70 % všech zhoubných nádorových onemocnění. Ročně je tento nádor zjištěn na území EU u 4-5 pacientů na 100 tisíc obyvatel. Za poslední dostupné 5leté období bylo v ČR diagnostikováno asi 420 případů ročně.

V této kapitole najdete informace o sarkomech, výskytu, diagnostice, léčbě a období po léčbě. Odborný článek je napsán předními odborníky na léčbu této diagnózy. 

Kam dále

Klíčová slova
Sarkomy měkkých tkání