Neuroendokrinní nádory (karcinoidy)

Neuroendokrinní nádory vznikají nekontrolovaným dělením tzv. neuroendokrinních buněk. Nejčastěji se vyskytují v trávicím traktu nebo v plicích.

Neuroendokrinní nádory patří ke vzácnějším nádorům. Nemáme přesné údaje o jejich počtech, protože některé z těchto nádorů mohou růst velmi pomalu a nemusí během života působit výrazné příznaky. Incidenci proto jen odhadujeme asi na 2-3 případy na 100 000 obyvatel.

Kam dále

Klíčová slova
Neuroendokrinní nádory