Nádory mozku a CNS (C70-72)

Nádory mozku a míchy, souhrnně centrálního nervového systému (CNS) mají určité zvláštnosti. Mozek je centrum, které řídí všechny pochody v našem těle, umožňuje nám vnímat okolní vjemy, reagovat na ně, chodit, myslet, mluvit atd. Právě pro svou důležitost je chráněn jednak kostěnou schránkou – lebkou, mícha – páteří a také odborně nazývanou hematoencephalickou barierou, což je zjednodušeně řečeno ochranná bariera tvořená buňkami, která brání průniku škodlivých látek do mozku. Tyto výhody za normálních okolností mají však svá negativa při růstu nádoru, což dělá nádory CNS poněkud odlišnými od ostatních.

Uvnitř lebky může dojít k tvorbě různých typů nádorů. Podle místa vzniku je dělíme na: intracerebrální (nitromozkové) a extracerebrální. Jako intracerebrální nádor označujeme takový, který vzniká v mozkové tkáni. Extracerebrální tumor vzniká v jiné tkáni uvnitř lebky, nachází se tedy vně mozkové tkáně. Na mozek ovšem může tlačit a působit potíže. Intracerebrální tumory se vyskytují statisticky častěji než tumory extracerebrální.

Primární nádory mozku představují cca 1-2% všech zhoubných nádorů. Každý rok v České republice onemocní nádorem mozku cca 700 lidí, s mírnou převahou u mužů. Výskyt tohoto onemocnění je častější pro dvě věkové skupiny – děti do 5let a dospělí po 60. roku.

V této části najdete informace o nádorech mozku, jejich výskytu, diagnostice, léčbě a období po léčbě. Odborné články jsou napsány předními odborníky v léčbě této diagnózy. Dalšími informacemi jsou plné texty informačních brožur pro pacienty a jejich blízké a odkazy na další informace na internetu.

Kam dále

Klíčová slova
zhoubné nádory mozku a CNS