Vyšetření u metastatického kolorektálního karcinomu

Video vysvětluje co to je metastazující kolorektální karcinom a  proč požadovat vyšetření biomarkerů. K dispozici je několik různých typů léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu a díky testování biomarkerů lze vybrat nejvhodnější typ.