Nádory plic a průdušek

Nádory plic a průdušek

Vychází 3., upravené vydání brožurky pro pacienty a jejich blízké Nádory plic a průdušek. V brožurce se dozvíte jaké nádory průdušek a plic existují, jak se dělí, jak se diagnostikují a léčí. Brožurka přináší také kontakty na pneumoonkologická pracoviště v České republice. 

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc: Nádory plic a průdušek