Asociace mužů sobě

Asociace je neziskovou dobrovolnou pacientskou organizací sdružující muže s karcinomem prostaty, kterých u nás každým rokem přibývá o více, než 8 tisíc. Posláním organizace je všem těmto mužům podat pomocnou ruku. Formou pravidelných besed s odborníky a lékaři, nebo víkendových seminářů a rekondičních pobytů v přírodě pacientská organizace umožňuje pomáhat mužům správně se orientovat jak v možnostech léčby, tak ve způsobech doléčení k získání ztracené imunity návratu jejich původní kvality života a k prevenci proti recidivě nemoci. Velkým přínosem pro psychiku pacientů na těchto setkáních bude sdílení jejich vlastních zkušeností.

První chlapská pacientská organizace