Diagnóza leukemie

Diagnóza leukemie, z.s. je pacienty řízená organizace na pomoc nemocným se všemi typy akutních i chronických leukemií, myelodysplastickým syndromem a myeloproliferativními neoplasmy.

Mise pacientského spolku:

  • informační zázemí pro nemocné i jejich rodinné příslušníky v roli pečovatelů na www.diagnoza-leukemie.cz
  • právní opora
  • poskytování příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi pacienty
  • pořádání seminářů pro pacienty a rodinné příslušníky (přednášky předních osobností v oboru hemato-onkologie, prezentovaných v lidské řeči pro laické publikum)
  • nepřetržitý provoz telefonické linky +420 72830836 a e-mailové korespondence s pacienty (janapel@centrum.cz)
  • podpora práv pacientů formou reprezentace v Pacientské radě MZ ČR, Pacientské radě VZP a dalších platformách zainteresovaných stran ve zdravotnickém systému