České ILCO

České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků. Ve vedení Českého ILCO a klubech stomiků pracují stomici, kteří již život se stomií zvládli a mají dostatek informací a zkušeností, které mohou předávat dál.

Stomik je člověk, kterému je ze zdravotních důvodů vyveden dutý orgán na povrch těla, nejčastěji to bývá tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty.

Stomie neboli vývod není nemoc, ale druh zdravotního postižení.
„ILCO“ znamená zkratku latinských slov ILeum = část tenkého střeva, COlon = tlusté střevo.

České ILCO, z. s. zastřešuje od roku 1992 regionální spolky stomiků v ČR. Zastupuje jejich zájmy v mezinárodních organizacích, spolupracuje se zdravotníky, výrobci stomických pomůcek, pojišťovnami, zákonodárci a dalšími organizacemi. Od roku 1993 je členem Světové organizace stomiků (IOA) a Evropské organizace stomiků (EOA).

Heslo Českého ILCO:
LÉPE O NÁS VĚDĚT A NEPOTŘEBOVAT, NEŽ NEVĚDĚT A POTŘEBOVAT

Poslání Českého ILCO

Našim cílem je zajistit důstojný život stomiků a jejich návrat do běžného života. Pomáháme řešit problémy nejen zdravotní, ale i sociální a psychické. Aktivně hájíme práva stomiků, sledujeme legislativní procesy v oblasti zdravotních a sociálních služeb.

Informujeme o potřebách stomiků a životě se stomií odbornou i laickou veřejnost. Snažíme se častou medializací bořit TABU o stomii a vyprazdňování. Připravujeme a školíme dobrovolníky, pořádáme přednášky a besedy, účastníme se odborných konferencí a akcí.

Zdůrazňujeme také význam prevence, vyzýváme k preventivním prohlídkám

V našem Informačním centru v Praze 2, Polská 15 najdou stomici pomoc, podporu a užitečné informace. Empatické dobrovolníky z řad stomiků, kteří mají pochopení pro vše, co nové pacienty a jejich blízké trápí, najdete i ve všech spolcích stomiků v ČR.

Stomici dobře vědí, že zdraví není samozřejmostí. Často mají za sebou život ohrožující nemoc. Naučili se ale se stomií žít, naučili se to i jejich nejbližší. Někdy to není cesta jednoduchá. Navzdory nejlepší lékařské péči často stomiky trápí myšlenky na nemoc a omezení s ní související. Trápí je důsledky nemoci pro ně samé a pro jejich rodinu. V této situaci nabízejí pomoc pacientské organizace. Zdravotní profesionální péče nemůže pacientskou organizaci nahradit, protože jen stomik opravdu rozumí druhému stomikovi. Také proto se stomici sdružují, vyměňují si zkušenosti, vzájemně se podporují, a to nejen na regionální, ale i na mezinárodní úrovni.

Naše projekty

 • Dobrovolnící z řad stomiků pomáhají novým pacientům se začleněním do běžného života. Sdílená zkušenost je totiž nenahraditelná. Stomik není na problém sám. Stomici dobře vědí, že zdraví není samozřejmostí. Často mají za sebou život ohrožující nemoc. Naučili se ale se stomií žít, naučili se to i jejich nejbližší. Někdy to není cesta jednoduchá. Navzdory nejlepší lékařské péči často stomiky trápí myšlenky na nemoc a omezení s ní související. Trápí je důsledky nemoci pro ně samé a pro jejich rodinu.
 • Kluby stomiků - zdravotní profesionální péče nemůže pacientskou organizaci nahradit, protože jen stomik opravdu rozumí druhému stomikovi. Také proto se stomici sdružují, vyměňují si zkušenosti, vzájemně se podporují, a to nejen na regionální, ale i na mezinárodní úrovni.
 • Světové dny stomiků (World Ostomy Days) - jednotu mezi stomiky na celém světě spojuje jednou za 3 roky společné heslo, kterým ukazujeme na to, co stomici chtějí nebo mohou dělat. Heslo pro WOD 2018 je „Hovoříme otevřeně, měníme životy“.
 • Českého ILCO 25 let pomáhá, rozhodli jsme se zviditelnit naše aktivity, uspořádat Cykloakci napříč republikou “Překonej své hranice”. Stomici pojedou na kole z Hranic v západních Čechách do Hranic na Moravě.
 • 2. Mezinárodní sportovní hry stomiků 8.-10.června 2018
 • Publikace: Knihy příběhů stomiků „Budu živ 300 let“ a „Ať žijí stomici“. “Jak předcházet kýle po operaci břicha” je brožura jednoduchých cviků a návodů, jak vhodným způsobem po operaci posílit břišní stěnu a pánevní dno.
 • Prevence onemocnění – na kongresech a konferencích získávají dobrovolníci informace, které předávají pacientům a veřejnosti.
 • Boříme TABU o stomii - informujme laickou i odbornou veřejnost o životě se stomií a potřebách stomiků.

Informace o stránce

 • Autoři: Ing. Marie Ředinová (České ILCO)
 • Datum vytvoření: 17. 1. 2018
 • Datum poslední úpravy: 17. 1. 2018