Veronica

Pacientská organizace Veronica s celorepublikovou působností sdružuje pacientky se zhoubným onemocněním endometria, vulvy, vaječníků, děložního hrdla a ženy s genetickou mutací BRCA 1 a BRCA 2.

Cíle pacientské organizace Veronica, z.ú.

  1. Systematická edukace široké veřejnosti, pacientek a jejich rodin o onkogynekologických onemocněních (zhoubná onemocnění vulvy, cervixu, ovárií, endometria a onemocněních souvisejících s genetickou mutací BRCA).
  2. Pořádání kampaní na podporu prevence některých onkogynekologických onemocnění.
  3. Vytváření příležitostí pro výměnu názorů mezi pacientkami, lékaři i zúčastněnými institucemi v rámci rozhodovacího procesu úhrady léčby pacientek s onkogynekologickým onemocněním. Naší snahou je zajistit pacientkám včasný přístup k individualizované efektivní inovativní léčbě dle současných vědeckých poznatků a dostupnost léčby ve stádiu onemocnění, ve kterém je léčba nejefektivnější.
  4. Pořádání vzdělávacích seminářů
  5. Poskytování podpory pacientkám, vytvoření skupiny vzájemné podpory, spolupráce pacientek v jednotlivých onkogynekologických centrech.
  6. Spolupráce při přípravě výzkumných projektů.
  7. Zapojení se do činnosti odborných komisí či společností se zaměřením na medicínské, legislativní a etické aspekty péče o pacientky s onkogynekologickým onemocněním.
  8. Podpora onkogynekologického výzkumu a edukace pacientek o zapojení do tohoto výzkumu

Projekty:


Osvětová billboardová kampaň cílená na preventabilitu rakoviny děložního hrdla hovořící o očkování, pravidelných gynekologických prohlídkách a HPV DNA testaci

Vydávání série edukačních brožur ve spolupráci s ESGO a ENGAGE

(ke stažení plné texty)

Pacientská organizace Veronica je hrdým členem skupiny ENGAGe, která sdružuje Evropské pacientské organizace.