Mám rakovinu, k čemu mi je sociální pracovník nebo psycholog?

Mám rakovinu, k čemu mi je sociální pracovník nebo psycholog?

Tisková zpráva Amelie, z.s, Praha 27. 4. 2023. Onkologické onemocnění je diagnostikováno v nemocnici a tam je také léčeno. Lékař a léčba jsou velmi správně první v řadě pomoci, ale nejsou jedinými pomocníky. Psycholog a sociální pracovník mohou výrazně podpořit zvládání změn, které onemocnění přináší do života nemocného i jeho rodiny. To, aby měl člověk dost informací a zvládl bez větších škobrtnutí náhlou a dlouhou řadu změn, je velmi náročné a stojí za to, si říci o pomoc.

Centra Amelie nabízejí bezplatnou pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým v Praze, Liberci, Olomouci, Rakovníku a také on-line přes telefon, e-mail nebo počítač. Nyní se dostupnost psychologů rozrostla i o Jablonec. "V dubnu začal své služby poskytovat psycholog i v Jablonci nad Nisou. Díky vstřícnosti paní primářky MUDr. Marty Kučerové je poskytována psychologická péče přímo na onkologickém oddělení zdejší nemocnice. Psycholožka libereckého Centra Amelie Mgr. Jitka Weber, Ph.D.  dochází do nemocnice vždy v pondělí odpoledne od 12:00 hodin a poskytuje péči onkologickým pacientům i jejich blízkým,“ říká Petra Kuntošová z Centra Amelie v Liberci, které celou akci zastřešuje. „Organizačně je to tak, že je možné se na konzultaci objednat telefonicky nebo e-mailem jak v Amelii, tak u vrchní sestry paní Věry Tymichové," doplňuje ke spolupráci Kuntošová.

K čemu mohou lidé, kterým do života vstoupila rakovina, psychologa využít, na to odpovídá přímo Jitka Weber. „Psychologická podpora doplňuje péči o onkologicky nemocné tak, aby byla komplexní a podpořila člověka v jeho celku. Neměli bychom se omezovat pouze na léčbu těla, ale řešit i to, co trápí duši. Prakticky to mohou být třeba neodbytné myšlenky, náročné emoce, komunikace v rodině anebo třeba i špatný spánek. To vše a mnohem více je tématem ke konzultaci, která je v případě Amelie bezplatná.“

Sociální práce je další oblastí, která může výrazně pomoci k lepšímu zvládání života s rakovinou a kterou Centra Amelie nabízejí. „Asi nejčastější jsou otázky z oblasti financí a dávek, které pomohou rodinám s onkologicky nemocným dlouhou dobu léčby zvládnout. Patří sem i otázky invalidity, ale také návratu do práce a třeba i péče o děti a porozumění systému zdravotnictví a sociální péče, stejně jako komunikace s nimi,“ říká sociální pracovnice Centra Amelie Renata Kotúčková. Ta také odpovídá na otázku, jak nejčastěji konzultace vypadá. „Dnes se najde hodně informací na internetu a také jsou k dispozici brožury Amelie, lidé si informace vyhledají, ale nemusí jim rozumět nebo je potřebují prohloubit a tak se obracejí na nás. Pak se s nimi domlouváme na konzultaci, která je buď osobní nebo on-line, ale je i mnoho věcí, které se podaří vyřídit jen po e-mailu. Takto řešíme věci i na velké vzdálenosti,“ dodává.

Komplexní podpora v nemoci, tzv. psychosociální péče, by měla být nedílnou součástí léčby onkologického onemocnění a měla by nabízet podporu i blízkým nemocných. Pokud tomu tak je, pak člověk lépe zvládá onemocnění i  život s ním nebo s nemocným a výsledek se daří vyčíslit i v ekonomice státu. Neváhejte kontaktovat podpůrné služby, svědčí to o vaší odvaze i odpovědnosti.

Pro více informací kontaktujte:

Michaela Čadková Svejkovská

amelie@amelie-zs.cz

Kdo jsme:
Amelie se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s., lze najít na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz
Centra Amelie jsou dlouhodobou, odbornou aktivitou Amelie, která nabízí komplexní podporu v nemoci a léčbě všem dospělým, onkologicky nemocným a jejich blízkým a to bez rozdílu diagnózy, stádia onemocnění či pohlaví. Služby Center Amelie jsou bezplatné a soustředí se jak na individuální, tak skupinové aktivity a nabídku informační podpory (přednášky, workshopy, podpůrné tištěné materiály). Centra Amelie jsou v Praze, Olomouci, Liberci, Rakovníku a pro zbytek republiky nabízejí aktivity on-line.

Důležité odkazy a informace:

Ilustrační foto: archiv Amelie, z.s., tým 

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
Psychoonkologie