ILCO Linka. Psychologická podpora pro pacienty a jejich blízké

Vytvoření stomie je velký zásah do života každého z nás a může mít vliv i na naši psychiku. Zejména v období krátce po operaci není snadné se s novou situací vyrovnat. České ILCO se rozhodlo zřídit linku psychologické podpory, aby pomohli tuto situaci usnadnili nejen pacientům, ale i jejich blízkým. 

Pro koho je ILCO Linka?

ILCO Linka psychologické pomoci je určena pro všechny pacienty se stomií  (nebo před jejím vytvořením) a také pro jejich blízké. Cílem je poskytnout psychologickou podporu, která pomůže vyřešit problémy a situace, se kterými se pacienti často potýkají.

Co můžete řešit v rámci ILCO Linky:

  • zvládání nemoci (jak se vyrovnat se strachy, obavami, úzkostí či depresí)
  • jak komunikovat s lékařem, rodinou, dětmi, přáteli, spolupracovníky atd.
  • nadlimitní stres
  • sebevědomí
  • partnerské vztahy, intimní a sexuální problémy
  • individuální cestu k pozitivnímu myšlení a vnímání

Další informace na webu ILCO