Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu

Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu

Seminář občanského sdružení Kapka 97, zaměřený na léčbu zhoubných nádorů prsu, přinesl velmi zajímavé přednášky o důležitosti přesné klasifikace a histologickém vyšetření nádoru, o chirurgických metodách léčby a nezbytnosti multidisciplinární spolupráce v léčbě zhoubných nádorů prsu. 

MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. z Chirurgické kliniky FN Hradec Králové ve své přednášce s názvem Poznámky onkochirurga k managementu karcinomu prsu přinesl přehled příznaků, rizikových faktorů a léčebných chirurgických metod karcinomu prsu.

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. z Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN v Hradci Králové ve své přednášce s názvem Karcinom prsu - rizikové faktory, současný pohled na klasifikaci, přínos histologického vyšetření velmi srozumitelně vysvětlil, jak prsní žláza vypadá a jak karcinom vzniká a také to, že karcinom prsu není jen jedna nemoc. Seznámil pacienty s tím, co všechno musí lékařský tým o nádoru zjistit, aby byl dobře léčen a jaký přínos má histologické vyšetření.

Bc. Marcela Vörösová pohovořila o sdružení "KAPKA 97 - Sdružení onkologických pacientů a přátel" a o tom, co dělají pro pacienty a jejich blízké. 

Mgr. Michaela Beitlová z občanského sdružení Nejsi na to sama se ve své přednášce "Lajkuju, tedy jsem?" zamyslela nad rolí pacientských organizací a sociálních sítí. 

Všechny přednášky najdete na portálu MojeMedicina.cz , který seminář podpořil.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter