Léčba lymfomů se neustále zdokonaluje

Tisková zpráva občanského sdružení Lymfom Help, 15. září 2014

Cílená léčba byla zavedena do terapie lymfomů (jako prvního nádorového onemocnění) před 15 lety a po desetiletích snahy o zlepšení samotné chemoterapie znamenala v léčbě zásadní průlom. Lymfom je nádorové onemocnění, které je v Česku diagnostikováno každé 4 hodiny u nového pacienta. Přes skutečnost, že výskyt tohoto onemocnění stoupá, úmrtnost od roku 2000, kdy byla zavedena cílená léčba, stále klesá. Důvodem jsou moderní léčiva a léčivé postupy.

V posledních letech se aplikace revolučního léku (monoklonální protilátka rituximab), který stál za průlomem v nádorové terapii, dále zdokonalila. Lze jej totiž podávat i podkožně, což velmi výrazně zkrátí dobu, kterou nemocný musel trávit ve zdravotnickém zařízení. Vedle rituximabu byly v léčbě lymfomů objeveny a zavedeny i další nové léky, jako je například brentuximab vedotin, který se používá v léčbě tzv. Hodgkinova lymfomu. Tento preparát však bohužel dosud nezískal v ČR úhradu. Další látky, které mají potenciál výrazně zlepšit šanci na přežití nemocných, se v současné době testují na řadě pracovišť po celé České republice.  

Pacienti obecně nové možnosti a pokroky v léčbě, kam spadá i podkožní aplikace léku, velmi vítají. „Máme velmi pozitivní ohlasy. Nejvíc podkožní aplikaci biologického léčiva oceňují ti pacienti, kteří již infuzní podání absolvovali v minulosti a nyní mají nově naordinované podkožní. Rozdíl je podle nich markantní - oproti několikahodinovému infuznímu podání je doba aplikace léku zkrácená na dobu v řádech několika minut,“ říká Lída Šimáčková z pacientského sdružení Lymfom Help, které podporuje a pomáhá pacientům s maligním lymfomem a některými druhy leukémie. Sdružení si v pondělí 15. září společně se sesterskými organizacemi z celého světa připomíná Mezinárodní den lymfomu, jehož cílem je zvyšovat osvětu v problematice diagnostiky a léčby této hematologické diagnózy. 

„V České republice se cílená léčba lymfomů týká téměř 2 000 nemocných ročně, v drtivé většině se podává spolu s chemoterapií, ale snažíme se najít kombinace, které by mohly chemoterapii, alespoň u části nemocných zcela nahradit.  Nové léky také nejsou zaměřeny pouze na samotnou nádorovou buňku, ale i na imunitní systém. Nádorová lymfomová buňka se totiž snaží imunitní 

systém “oslepit” a “zablokovat”. Odstranění těchto překážek může zapojit imunitní systém do likvidace nádoru,“ říká prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie VFN a 1. LF UK. Jejich počet se dle jeho vyjádření a očekávání odborné veřejnosti bude dále zvyšovat a to v souvislosti s dalším vývojem léků. Jejich zdokonalování totiž dnes již není jen o léčebném efektu, i když ten je samozřejmě na prvním místě. Velký význam se přikládá kvalitě života nemocného. i komfortu pacienta a eliminace nežádoucího zatížení jeho fyzické i psychické stránky.

To, zda nový způsob aplikace, přinese výraznou úsporu i do rozpočtu léčebných zařízení, ukáže teprve čas. V tuto chvíli je předčasné hovořit o výrazných ekonomických pozitivech. Jistě je jedno: pacientům se dostává vyššího komfortu a to by se v blízké budoucnosti mělo odrazit na úspěšném a brzkém zvládnutí onkologické léčby.

Občanské sdružení LYMFOM HELP, o.s. (www.lymfomhelp.cz) vzniklo v září roku 2005. Sdružení poskytuje podporu a pomoc nemocným s maligním lymfomem a jejich blízkým, usiluje o zvýšení dostupnosti informací o onemocnění samotném, možnostech léčby a následné péče a také o sdružování nemocných trpících lymfomem, jejich příbuzných a blízkých, jakož i zdravotních sester a lékařů podílejících se na léčbě tohoto onemocnění.

Kontakt pro média

Lída Šimáčková, tel.: 606 320 377, e-mail: lida.simackova@lymfomhelp.cz