Moudrý průvodce - projekt sdružení Společně k úsměvu

Moudrý průvodce je dobrovolnický program sdružení Společně k úsměvu, určený pro osoby, které mají osobní zkušenost s onkologickou léčbou. Moudří průvodci se po proškolení psychology stávají “mentory” dětí a dospívajících, kteří jsou momentálně v léčbě. Dochází za nimi na oddělení dětské onkologie v Brně a tráví spolu čas hraním, povídáním o běžných věcech a sdílením zážitků spojených s léčbou.

Během pobytu na Klinice dětské onkologie v Brně se můžete potkat s dobrovolníky v žlutých tričkách, které na sobě nesou název Moudrý průvodce. Jsou to bývalí pacienti, kteří se před několika lety léčili a zažívali podobné situaci jako ti, kteří jsou v léčbě teď. Moudrým průvodcem může být i člověk, který sice sám neměl nádorové onemocnění, ale prožíval léčbu s někým blízkým, např. sourozencem, přítelem apod.

Moudrý průvodce neboli mentor dochází za pacienty, aby jim zpříjemnil léčbu, povídal si s nimi nebo hrál, ale také sdílel svou vlastní zkušenost s tím, jaké to bylo překonávat obtíže spojené s nádorovým onemocněním a co mu pomohlo. Moudrý průvodci jsou tady i pro pacientovy blízké, se kterými se také může podělit o to, jak vnímal léčbu nebo jaké to bylo po ní.

Moudří průvodci prochází školením vedeným psychologem a následně se zúčastňují pravidelných supervizí, kde se trénují v komunikaci s pacienty a jeho rodinou a připravují se i na náročné situace, které by mohly během jejich působení nastat. Vzhledem k tomu, že si léčbou sami dříve prošli, je důležité, aby měli na svou zkušenost náhled a byli schopni ji spolu s nadějí na návrat do běžného života citlivě předávat dále.

Projekt byl inspirován mentorskými programy v zahraničí, např. ve Vídni, kde dobrovolníci působí už dlouhodobě a jsou s nimi výborné zkušenosti. Rádi bychom v budoucnu rozšířili tento koncept i do jiných nemocnic v ČR.

Pokud máte chuť předávat svou zkušenost s léčbou, vyléčením a následným návratem do běžného života, můžete se stát mentorem, který dochází za dětmi a dospívajícími na kliniku dětské onkologie v Brně. Můžete si s nimi jen tak povídat, hrát hry a také jim nabízet autentické porozumění v tom, jak se člověk během léčby může cítit a co tehdy pomohlo vám načerpat sílu.

Jedná se o aktivitu, která vám zabere několik hodin měsíčně, může to být během týdne i o víkendu - záleží na vašich možnostech.

Pro to, abyste se stali Moudrým průvodcem, je třeba, aby vám bylo více než 18 let, léčbu jste ukončili min. před 2 lety a absolvovali jste naše školení vedené psychology. Projekt je otevřen i těm, kteří léčbou přímo neprošli, ale zažili ji po boku někoho blízkého, např. partner, sourozenec, dobrý kamarád atd.

Na školení si povídáme o tom, co může dobrovolník léčenému nabídnout a co naopak může léčený nabídnout dobrovolníkovi, jaké zásady dodržovat, aby naše přítomnost na oddělení byla užitečná, a jak zužitkovat vlastní zkušenost pro poskytnutí podpory druhému člověku. Prostor věnujeme také sdílení a učení se od sebe navzájem. Program není fyzicky náročný, ale některá z témat mohou být těžká, je proto dobré s tím předem počítat.

Účast je vhodná i pro ty, kteří si nejsou jistí, jestli se Moudrým průvodcem skutečně chtějí stát. Školení je tady od toho, abychom si ujasnili, co dobrovolnictví obnáší a jestli je to činnost, které se chcete věnovat. Účast na školení neznamená automatický vstup na oddělení, společně nejprve zvážíme, jestli byste se v roli mentora cítili dobře.
Pokud Vás nabídka zaujala, sledujte naše webové a facebookové stránky – o termínu dalšího školení vás budeme včas informovat. Případné dotazy nám pište na mentoring@spolecne-k-usmevu.cz.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter