erlotinib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • Receptor EGFR (HER1) na povrchu normálních i nádorových buněk je aktivován epidermálním růstovým faktorem. Po přijetí signálů se aktivuje nitrobuněčná část receptoru – tyrosinkináza, která zprostředkovává přenos signálu dále do buňky. Tato signalizace u nádoru podporuje růst a dělení buněk, zvýšenou tvorbu angiogenních faktorů, podporuje metastazování a blokuje mechanismus buněčné smrti (apoptózu). V některých nádorech může být mutován gen tyrosinkinázy EGFR, některé (aktivující) mutace vedou k vystupňování uvedených účinků. Erlotinib inhibuje tyrosinkinázu a blokuje uvedené účinky.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě
  • Užívá se nejméně 1 před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Užívání erlotinibu není spojeno se zhoršením mentálních schopností.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.