trabektedin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Trabektedin se váže na DNA a ohýbá ji, tím ovlivňuje vazbu některých signálních bílkovin, které řídí aktivitu některých genů řídících dělení buňky apod. V místě vazby rovněž dochází k rozlomení obou řetězců DNA, rozlomená DNA je nefunkční, což vede ke smrti buňky.
  • Trabektedin byl izolován z mořských živočichů – pláštěnců, respektive z bakterie která s pláštěnci žije v symbióze. Vyrábí se semisynteticky z produktu bakterie Pseudomonas fluorescens

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 3 hodiny nebo 24 hodin každé 3 týdny
  • Premedikace: Třicet minut před infúzí se podávají kortikosteroidy nitrožilně
  • Během léčby trabektedinem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • U pacientů užívajících trabektedin byla hlášena únava a/nebo astenie, při projevu těchto účinků během léčby se nesmí řídit ani obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.