Hledání článků

flag
Filtry podle parametrů
Počet nalezených článků: 2788 zrušit všechny filtry
Klin Onkol 1988; 1(2): 52-56.
Klíčová slova: nehmatný karcinom mléčné žlázy, rentgenová mammografie, předoperační lokalizace
Autoři: Kudličková Zdeňka, Nebeský Tomáš, Pačovský Zdeněk, Rejthar Aleš
Klin Onkol 1988; 1(2): 57-60.
Klíčová slova: chemoterapie, kardiotoxicita, radionuklidová ventrikulografie
Autoři: Brousil J., Foltýnová V., Abrahámová Jitka
Klin Onkol 1988; 1(2): 61-63.
Klíčová slova: bezbuněčné kultury, rakoviny laryngu, intubace
Autoři: Veselý Jaroslav, Baudyšová M., Šíbl O.
Klin Onkol 1988; 1(2): 63-64.
Autoři: Tóth Š.
Klin Onkol 1988; 1(1): 1-2.
Autoři: Kubec V.
Klin Onkol 1988; 1(1): 3-5.
Klíčová slova: dětská onkologie, dětská chirurgie
Autoři: Koutecký Josef
Klin Onkol 1988; 1(1): 6-10.
Klíčová slova: M.Hodgkin, chemoterapie
Autoři: Koza I.
Klin Onkol 1988; 1(1): 11-13.
Klíčová slova: nádory kolorekta, výskyt nádorů v kolorektu
Autoři: Macháček Jindřich, Jurýšek O., Fischer Jan
Klin Onkol 1988; 1(1): 14-16.
Klíčová slova: gama-glutamyltransferasa, nádorová tkáň, nádory prsu
Autoři: Černoch Miroslav, Lang B.A., Petrová-Skalková D.
Klin Onkol 1988; 1(1): 17-19.
Klíčová slova: nefrotoxicita, cisplatina, osmolalita, clearence, osmolální clearence bezsolutové vody, frakční extrakce natria a kalia
Autoři: Nekulová Miroslava, Svobodová M., Košťálová D.
Klin Onkol 1988; 1(1): 20-26.
Klíčová slova: nádorové markery, monitorování v onkologii, CA 15-3, neuron-specifická enoláza, Tymidin-kináza, CA 19-9, CA 125, D-Dimér, beta2-mikroglobulin, prostata - specifický antigen, gamma seminoprotein
Autoři: Jurga Ľudovít
Klin Onkol 1988; 1(1): 27-29.
Klíčová slova: karcinom mléčné žlázy, rizikové faktory, rodinná zátěž ZN
Autoři: Kudličková Zdeňka, Komárková E., Sapák O.
Klin Onkol 1988; 1(1): 30-32.
Autoři: Pleško I.