Profily kandidátů

V souladu se zápisem ze zasedání výboru ze dne 11. prosince 2018 mohli zájemci o práci ve výboru a revizní komisi v příštím volebním období umístit na Linkos medailonek s fotografií, ve kterém vyjádří svůj zájem. Tato možnost skončila 2. dubna 2019 ve 24 hodin. Učinilo tak 46 členů ČOS. Nyní není možno zasílat nové medailónky ani upravovat stávající. Zasílání medailónků bylo dobrovolné, na volebním lístku mohou být i členové ČOS, kteří nemají uveřejněn svůj medailónek na Linkos. 3. dubna bude uveřejněn seznam těch, kteří byli nominováni do výboru nebo revizní komise ČOS, ale kandidaturu nepřijali.
Zasláním medailónku na adresu petra.novakova@linkos.cz nominovaný souhlasil s uveřejněním zaslaných údajů. 

Medailónky bylo možno uveřejnit do začátku voleb, tedy nejpozději do 2.4. 2019 ve 24:00 hodin. Poslední zaslaný medailónek byl uveřejněn 2.4. ve 23:59. Nyní není možno zasílat nové medailónky ani upravovat stávající.   

Pořadí fotografií kandidátů na této stránce je abecední. Pořadí článků s profily níže na stránce je dle data dodání medailónku.

MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD, MHA

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

MUDr. Martina Chodacká

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

MUDr. Václav Janovský

MUDr. Kateřina Jirsová

MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.

Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

MUDr. Petr Klepetko

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

MUDr. Jindřich Kopecký, PhD.

MUDr. Renata Koževnikovová

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. Jan Novotný, PhD.

doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., MBA

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

MUDr. Milana Šachlová, CSc. et PhD

MUDr Gabriela Šimonová, CSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

MUDr. Ferdinand Třebický

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Po nominačním kole voleb (od 22.2.2019 do 22.3.2019) budou nominovaní členové osloveni volební komisí, zda opravdu chtějí býti kandidáty do výboru ČOS ČLS JEP. Seznam těch, kteří byli nominováni, ale kandidáty být nechtějí, najdete zde.  

Klíčová slova
volby 2019