Sekce onkospondylochirurgická

Ukončena činnost k 23.5.2023

Založení Onkospondylochirurgické sekce bylo schváleno na zasedání výboru ČOS dne 18. listopadu 2014 v Praze. 

Sekce je od roku 2015 organizátorem celostátního spondyloonkologického sympozia „Nádory a metastatické onemocnění páteře, Na Brněnských onkologických dnech organizuje samostatný blok, věnovaný onkospondylochirurgické problematice. 

Chcete pracovat v naší sekci? Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.