Sekce onkospondylochirurgická

Založení Onkospondylochirurgické sekce bylo schváleno na zasedání výboru ČOS dne 18. listopadu 2014 v Praze. Organizaci vzniku sekce má na starosti Prof. Štulík.

Sekce se formuje 

Chcete pracovat v naší sekci? Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.