5-fluorouracil

Jak lék funguje

5-fluorouracil je pyrimidinový antimetabolit ze skupiny pojmenované Antimetabolity. Fluorouracil blokuje některé buněčné enzymy nutné k vytváření „stavebních kamenů“ DNA. Kromě toho se zabudovává místo uracilu do RNA (ribonukleová kyselina, je kopií krátkých úseků DNA – přenáší „stavební plány“ na budování bílkoviny z DNA do buněčných organel, ve kterých probíhá syntéza bílkovin. Maximální účinnost látky je pozorována v tkáních s rychlým dělením buněk (kostní dřeň, kůže, sliznice).

Jak se lék podává

Podává se nitrožilně, ve formě „bolusu“ (přímo ze stříkačky) nebo ve formě infúze. V některých případech se podává ve formě „kontinuální infúze“, která probíhá po dobu 24 hodin až několika týdnů. Při tom se využívají přenosné pumpy nebo infúzory – nemocný nemusí být při podávání léku hospitalizován.

Látky obsahující tuto účinnou látku léčí onemocnění ze skupiny:

  • Nádory plic, pleury a mediastina
  • Zhoubné gynekologické nádory
  • Zhoubné nádory jater, žlučníku a žlučových cest
  • Zhoubné nádory ledvin a močového měchýře
  • Zhoubné nádory pankreatu (slinivky břišní)
  • Zhoubné nádory prostaty
  • Zhoubné nádory prsu
  • Zhoubné nádory trávicí trubice

Další informace na Informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Zařazení léčivé látky v Zásadách cytostatické léčby ČOS