Databáze léčebných postupů

Rozsáhlá databáze tuzemských i zahraničních navržených léčebných postupů, ve které můžete podle zvolené indikace vyhledat jednotlivé druhy standardů léčebné péče. Databáze obsahuje navržené postupy, metodické pokyny a "guideliny" s onkologickou tematikou používané a ověřené na některých pracovištích v České republice nebo vytvořené jednotlivými odbornými společnostmi a sdruženími (ČOS ČLS JEP, ČHS ČLS JEP, NCCN, ASCO, ESMO, ASH, BSH). V databázi lze vyhledávat podle indikace / orgánové skupiny, podle druhu standardu a pracoviště nebo odborné společnosti, je možné si zvolit tuzemské nebo zahraniční dokumenty.

Upozorňujeme, že Databáze standardů léčebné péče je určena pouze pro informaci členů ČOS, popř. pro odbornou onkologickou veřejnost. ČOS ČLS JEP nenese zodpovědnost za jiný způsob jejich užití.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených léčebných postupů: 424 zrušit všechny filtry
Odborná společnost: Česká hematologická společnost ČLS JEP
Typ standardu: ČHS ČLS JEP
Indikace: Maligní lymfomy
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Toto doporučení je kapitolou v širším dokumentu s názvem "Mimimální doporučená léčebná strategie u nejčastějších hematologických malignit", které byly vytvořeny Českou hematologickou společností na základě požadavku VZP.
Doporučení zahrnuje i další indikace, odkaz vede na stránky České hematologické společnosti ČLS J.E.P., kde se dozvíte další informace.

Odborná společnost: Česká hematologická společnost ČLS JEP
Typ standardu: ČHS ČLS JEP
Indikace: Maligní lymfomy
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Toto doporučení je kapitolou v širším dokumentu s názvem "Mimimální doporučená léčebná strategie u nejčastějších hematologických malignit", které byly vytvořeny Českou hematologickou společností na základě požadavku VZP.
Doporučení zahrnuje i další indikace, odkaz vede na stránky České hematologické společnosti ČLS J.E.P., kde se dozvíte další informace.

Odborná společnost: Česká hematologická společnost ČLS JEP
Typ standardu: ČHS ČLS JEP
Indikace: Mnohočetný myelom
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Toto doporučení je kapitolou v širším dokumentu s názvem "Mimimální doporučená léčebná strategie u nejčastějších hematologických malignit", které byly vytvořeny Českou hematologickou společností na základě požadavku VZP.
Doporučení zahrnuje i další indikace, odkaz vede na stránky České hematologické společnosti ČLS J.E.P., kde se dozvíte další informace.

Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Zhoubné nádory prostaty
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Toto doporučení bylo publikováno v časopise Journal of Clinical Oncology 25, no. 33 (November 2007) 5313-5318.

Odborná společnost: British Society for Haematology
Typ standardu: BCSH Guidelines
Indikace: Ostatní
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Se směrnicí souvisí:Amendment to the guideline for diagnosis and investigation of polycythaemia/erythrocytosis (Publikováno v British Journal of Haematology 2007; 138(6) 821-822).
Guideliny BCSH jsou vytvořeny Britskou komisí pro standardy v hematologii (The British Committee for Standards in Haematology). Komise pracuje pod Britskou hematologickou společností (The British Society for Haematology).

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Onkogenetická pracovní skupina ČOS a SLG
Indikace: genetické testování
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:
Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Podpůrná léčba
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Link na plný text na stránkách ASCO je určen jen pro Vaši informaci a není určen k dalšímu šíření. Pokud se Vám soubor v pdf neotevře, doporučujeme si stáhnout dokument k sobě na disk (pravé tlačítko myši nad odkazem, uložit cíl jako/save target as, vybrat adresář, potvrdit).

Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Kolorektální karcinom
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Link na plný text na stránkách ASCO je určen jen pro Vaši informaci a není určen k dalšímu šíření. Pokud se Vám soubor v pdf neotevře, doporučujeme si stáhnout dokument k sobě na disk (pravé tlačítko myši nad odkazem, uložit cíl jako/save target as, vybrat adresář, potvrdit).

Typ standardu: Ostatní ČR
Odborná společnost: Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS) ČLS JEP
Indikace: Zhoubné gynekologické nádory
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Doporučení bylo publikováno v časopise Čes. Gynek. 71, 2006, č. 3 s.237-246

Typ standardu: Ostatní ČR
Indikace: Zhoubné gynekologické nádory
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:
Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Zhoubné nádory hlavy a krku
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Link na plný text na stránkách ASCO je určen jen pro Vaši informaci a není určen k dalšímu šíření. Pokud se Vám soubor v pdf neotevře, doporučujeme si stáhnout dokument k sobě na disk (pravé tlačítko myši nad odkazem, uložit cíl jako/save target as, vybrat adresář, potvrdit).

Odborná společnost: Společnost pro studium a léčbu bolesti, Česká onkologická společnost, Společnost všeobecného lékařství, Česká společnost anesteziologie, resuscitace
Typ standardu: Ostatní ČR
Indikace: Bolest a léčba bolesti
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:
  • Metodické pokyny byly v tomto znění schváleny výbory SSLB ČLS JEP, ČOS ČLS JEP a SVL ČLS JEP, ČSARIM ČLS JEP a ČSEKFT ČLS JEP.
  • Metodické pokyny byly publikovány v časopise Vnitř Lék 2007; 53(1): 79–90  placený přístup
  • Verze 2004 publikována  v časopise Remedia, 2004, č.3
Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Kolorektální karcinom
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Link na plný text na stránkách ASCO je určen jen pro Vaši informaci a není určen k dalšímu šíření. Pokud se Vám soubor v pdf neotevře, doporučujeme si stáhnout dokument k sobě na disk (pravé tlačítko myši nad odkazem, uložit cíl jako/save target as, vybrat adresář, potvrdit).

Odborná společnost: Česká hematologická společnost ČLS JEP
Typ standardu: ČHS ČLS JEP
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Toto doporučení je kapitolou v širším dokumentu s názvem "Mimimální doporučená léčebná strategie u nejčastějších hematologických malignit", které byly vytvořeny Českou hematologickou společností na základě požadavku VZP.
Doporučení zahrnuje i další indikace, odkaz vede na stránky České hematologické společnosti ČLS J.E.P., kde se dozvíte další informace.

Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Zhoubné nádory prsu
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Link na plný text na stránkách ASCO je určen jen pro Vaši informaci a není určen k dalšímu šíření. Pokud se Vám soubor v pdf neotevře, doporučujeme si stáhnout dokument k sobě na disk (pravé tlačítko myši nad odkazem, uložit cíl jako/save target as, vybrat adresář, potvrdit).

 

 

Klíčová slova
doporučené postupy