Radioterapie

Radioterapie je nedílnou součástí komplexní péče o onkologického pacienta, přibližně polovina onkologických pacientů během své léčby absolvuje také radioterapii. Radioterapie se užívá také k léčbě některých nenádorových onemocnění. Radioterapie může být použita samostatně, častěji ale společně s ostatními léčebnými způsoby.

Při radioterapii je využíváno elektromagnetické záření (gama záření radioaktivních prvků nebo X-záření lineárního urychlovače) nebo záření korpuskulární (částicové) – nejčastěji urychlené elektory (lineární urychlovač). Zdroj záření je buď mimo tělo nemocného ve vzdálenosti desítek centimetrů (teleterapie), nebo je přímo na kožním povrchu, či zaveden to tělesných dutin nebo do tkání (brachyterapie; kontaktní rtg terapie).

V této části najdete původní text, napsaný pro Linkos, který vás seznamuje s historií radioterapie, zdroji záření a s jeho účinky. Pacienty provede plánováním léčby a vysvětlí jednotlivé indikace radioterapie i používané metody.

Kam dále

Klíčová slova
Radioterapie; záření