Výskyt maligních lymfomů v ČR

Lymfomy nepatří mezi častá onemocnění, tvoří pouhých 6% ze všech nově zjištěných nádorových onemocnění. Hodgkinův lymfom tvoří 1% ze všech nově zjištěných nádorových onemocnění a nehodgkinovy lymfomy přibližně 5%. Hodgkinův lymfom postihuje více mladé pacienty, častěji muže ve věku od 20 do 30 let, ale nemoc se může rozvinout i u starších pacientů nad 60 let věku. Ne-Hodgkinovy lymfomy se mohou vyskytnout v jakémkoli věku, opět častěji u mužů, střední věk při diagnóze je kolem 50 let.

Informace o stránce

  • Datum vytvoření: 27. 6. 2011
  • Informace o poslední úpravě:

    Zdroje:

    1. Vášová Ingrid a kol.: Diagnóza ne-Hodgkinův lymfom. Brno, MU 2002
    2. Šmardová Lenka a kol: Diagnóza Hodgkinova choroba. Brno, MU 2002.