„Můžu pro sebe udělat něco víc?“

„Můžu pro sebe udělat něco víc?“

Praha 6. 10. 2022. Tisková zpráva. Když si člověk vyslechne, že má rakovinu, zaskočí ho to. Po čase, ale začne hledat informace a zaměří se na zvládnutí nemoci. Léčba je prvním stupněm, co ale může dělat člověk sám? Na to se ptají jak onkologicky nemocní, tak jejich blízcí, kteří spolu s nimi životem s nemocí procházejí. Možností péče o sebe a další odborné podpory je mnoho, měly by však vytvářet jeden smysluplný celek.

„Člověk by v nemoci neměl plýtvat časem a energií na mnoha frontách, ale cíleně jít za tím, co je efektivní a ověřené,“ vysvětluje metodička Center Amelie Michaela Čadková Svejkovská. „Někdy se stává, že se nedržíme jedné strategie, ale jakoby zkoušíme vše. Zatím běží čas a výsledky se nemají šanci projevit a my se cítíme frustrovaní. I proto vznikla Centra Amelie, aby člověk našel na jednom místě vše, co je funkční,“ doplňuje.

Co jako onkologicky nemocný nebo jeho blízký mohu pro svou podporu kromě léčby využít:

  • Podporu psychologa nebo psychoterapeuta
  • Podporu sociálního pracovníka
  • Sdílet svou situaci se stejně nemocnými při skupinových aktivitách či on-line
  • Věnovat se aktivně výživě a pohybu, myslet na svůj spánek
  • Vyhledávat a kriticky třídit informace, které mi jsou k užitku
  • V krizi využívat nabídku služeb po telefonu a e-mailu, nebýt na ni sám
  • Dbát na svou psychickou a fyzickou kondici a cíleně nad sebou nelámat hůl. Když mi je špatně, odpočívat, když pro sebe opět mohu aktivně něco dělat, pak být aktivní a dělat vše, co mi má omezení dovolí.

Paní Helena z Liberce přibližuje svou praxi života s rakovinou a podporou v nemoci takto: „Já i moje nemocná dcera jsme v roce 2017 využily sociální poradenství Amelie a od té doby navštěvujeme i jejich další aktivity - trénink paměti, vycházky či plavání. Dává nám smysl setkávání se s lidmi s podobnou zkušeností, kteří mají chuť dělat něco pro sebe a díky Amelii se tak zapojovat do běžného života. Udržuje nás to v dobrém stavu, obohacuje nás to a pomáhá zvládat různá úskalí, která jsou s nemocí spojená.

Komplexní podpora v nemoci, tzv. psychosociální péče, by měla být nedílnou součástí léčby. Mnoho lidí až teprve s odstupem času zjišťuje, co vše by pro ně bylo v nemoci, ale i po ní, dobré a přínosné. „Pro mnoho z nás je velmi důležité mít život pod kontrolou, ve svých rukou, a v nemoci to často ztrácíme. Dělat pro sebe něco navíc je smysluplné i v tom, že si bereme svůj díl odpovědnosti, plánujeme a jsme aktivní i v tom málu, co je možné,“ říká Čadková Svejkovská.

Pro více informací kontaktujte:
Michaela Čadková Svejkovská
amelie@amelie-zs.cz

Kdo jsme:

Amelie se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s., lze najít na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz

Centra Amelie jsou dlouhodobou, odbornou aktivitou Amelie, která nabízí komplexní podporu v nemoci a léčbě všem dospělým, onkologicky nemocným a jejich blízkým a to bez rozdílu diagnózy, stádia onemocnění či pohlaví. Služby Center Amelie jsou bezplatné a soustředí se jak na individuální, tak skupinové aktivity a nabídku informační podpory (přednášky, workshopy, podpůrné tištěné materiály). Centra Amelie jsou v Praze, Olomouci, Liberci, Rakovníku a pro zbytek republiky nabízejí aktivity on-line.

Důležité odkazy a informace:

Ilustrační foto: archiv Amelie, z.s.