Informace VČAS - dotazník pacientské organizace Dialog Jessenius, o.p.s.

Informace VČAS - dotazník pacientské organizace Dialog Jessenius, o.p.s.

Dialog Jessenius, o.p.s. představuje nový projekt Informace VČAS v rámci Centra informací pro onkologické pacienty, v jehož rámci vytvořil krátký dotazník s názvem Informace VČAS, který si klade za cíl vylepšit informovanost ohledně zdraví a nemoci v prostředí internetu. 

Odkaz na dotazník: 

Dotazník Informace VČAS najdete zde

Klíčová slova
Pacientské organizace; prevence