pemetrexed (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga kyseliny listové 

Mechanismus účinku léku

  • Kyselina listová a její metabolity jsou faktorem důležitým pro syntézu DNA. Pemetrexed inhibuje několik enzymů závislých na kyselině listové a metabolitech (tymidylátsyntáza - TS dihydrofolátreduktáza - DHFR a glycinamid ribonukleotid formyltransferáza – GARFT). Je tak inhibována syntéza stavebních kamenů DNA.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 10 minut jednou za tři týdny
  • Premedikace: ke snížení výskytu a závažnosti kožních reakcí se podá kortikosteroid den před podáním pemetrexedu, v den jeho podání a v den po jeho podání. V průběhu léčby se podává kyselina listová (tablety) a vitamin B12 (injekce do svalu)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Pemetrexed může způsobovat únavu, při únavě by pacienti neměli řídit nebo neobsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.