Stanovisko ČOS ke správním řízením SÚKL ze dne 23. října 2017

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 23. října zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Keytruda.

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 23. 10. 2017 - pdf soubor

STANOVISKO VYDANÉ 23. ŘÍJNA 2017

Česká onkologická společnost považuje přípravek Keytruda (pembrolizumab) za lék s ověřenou účinností a akceptovatelnou bezpečností v léčbě maligního melanomu. Souhlasíme s navrženým předběžným zněním úhradových podmínek navržených SÚKL. Věříme, že se dalším jednáním podaří dosáhnout dohody umožňující úhradu tohoto léku pro české pacienty.