Stanovisko ČOS ke správním řízením SÚKL ze dne 23. 4. 2018 - Akynzeo

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 23. 4. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Akynzeo.

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 23. 4. 2018 - pdf soubor

Česká onkologická společnost nesouhlasí s navrženými podmínkami úhrady léku Akynzeo (netupitant+palonosetron). Podle našeho názoru by u pacientů léčených silně emetogenním režimem mělo být Akynzeo hrazeno již v první linii, bez čekání na selhání setronů.

Nevolnost a zvracení jsou pro pacienty na onkologické léčbě mezi nejvíce obávanými a nepříjemnými komplikacemi. Tyto komplikace lze předvídat a lze jim předcházet razantní antiemetickou léčbou. Podání až po selhání setronů pacienta vystavuje riziku, že dojde k vzniku psychogenní (anticipační) nevolnosti/zvracení, která se pak dále jen obtížně ovlivňuje.

Podání již v první linii je součástí našich i světových doporučení, například Modrá kniha 2018 uvádí: trojkombinace aprepitant + setron + dexametazon je doporučený typ profylaxe od prvního cyklu HEC (i když aprepitant je na recept zatím takto hrazen až po selhání předchozí léčby), ekvivalentem je kombinace netupitant + palonosetron + dexametazon.