Stanovisko ČOS ke správním řízením SÚKL ze dne 22. 12. 2017

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 22.12. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Lynparza.

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 22. 12. 2017 - pdf soubor

Česká onkologická společnost považuje lék Lynparza za důležitou součást systémové léčby pacientek s nádory ovária/tuby/peritonea a mutací BRCA 1 
nebo BRCA 2. U těchto pacientek Lynparza signifikantně prodlužuje dobu do progrese a tudíž dobu aktivního života bez známek nádorového onemocnění.
Lék je indikován na základě genetického vyšetření a proto splňuje definici léčby šité na míru (tailored therapy).

ČOS si je zároveň vědoma odpovědnosti SÚKL za nákladovou udržitelnost onkologické léčby. Dopad do rozpočtu je u léku Lynparza relativně malý, vzhledem k omezenému počtu pacientek s mutacemi genů BRCA. Věříme, že dojde k domluvě mezi držitelem registrace, SÚKL a plátci péče ve prospěch pacientů.