Stanovisko ČOS ke správním řízením SÚKL ze dne 10. listopadu 2017

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 10. listopadu zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Cabometyx.

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 10. 11. 2017 - pdf soubor

STANOVISKO VYDANÉ 10. LISTOPADU 2017

Česká onkologická společnost (ČOS) považuje lék Cabometyx za cennou součást léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem. V registrační klinické studii METEOR se prokázalo signifikantně delší přežití do progrese i celkové přežití
ve srovnáním s nemocnými léčenými everolimem. Terapie Cabometyxem má vysokou aktivitu kromě jiného ve specifické podskupině nemocných s s metastázami do kostí.

Cabometyx je společně s Opdivem preferovanou možností terapie 2. linie podle doporučení ESMO. Nedostupnost tohoto léku znevýhodní české nemocné s metastatickým renálním karcinomem oproti nemocným v evropských zemích, kde lék již je dostupný.

ČOS si zároveň uvědomuje nutnost finanční udržitelnosti systému veřejného zdravotního pojištění a nebude se vyjadřovat k jednáním o ceně přípravku.