Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 631 zrušit všechny filtry
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Volební medailónky kandidátů do výboru a revizní komise ČOS najdete ve volebním modulu. Medailónky je možno zasílat do začátku voleb, tedy tak, aby mohly být zveřejněny nejpozději 2.4. 2019 ve 23:59 hodin.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru a revizní komise ČOS

MUDr. Martina Chodacká

Medailónek kandidáta do výboru a revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Kandiduji do výboru ČOS.