Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 642 zrušit všechny filtry
Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví - pozvánka na přednášku

Srdečně zveme všechny pacienty, jejich blízké, lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na druhý cyklus přednášek z oboru psychoneuroimunologie. Projekt pro Vás a připravuje Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci unikátního projektu v oblasti prevence s názvem #MysliProtiRakovině. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Členové ČOS, kteří mají zájem o práci ve výboru nebo revizní komisi ČOS mohli do dnešní půlnoci zaslat svůj volební medailónek, udělalo tak 46 členů ČOS. Poslední zaslaný medailónek byl uveřejněn 2.4. ve 23:59. Nyní není možno zasílat nové medailónky ani upravovat stávající.  Zasílání medailónků bylo dobrovolné, na volebním lístku mohou být i členové ČOS, kteří nemají uveřejněn svůj medailónek na Linkos. Zítra bude uveřejněn Seznam těch, kteří byli nominováni do výboru nebo revizní komise ČOS, ale kandidaturu nepřijali.  

MUDr. Renata Koževnikovová

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru a revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do revizní komise výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.