Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 895 zrušit všechny filtry
Doporučení preskripce programu pohybové aktivity pro onkologické pacienty
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Česká onkologická společnost zpřístupňuje podpůrný materiál doporučení preskripce programu pohybové aktivity pro onkologické pacienty. Tento materiál je určen multidisciplinárnímu týmu, který se stará o onkologické pacienty v léčbě a po léčbě. V přípravě je také materiál pro onkologické pacienty, který vychází z tohoto doporučení. 

12. Psychoonkologické sympozium: Průchod nemocí a onkologickou léčbou pohledem psychologie, 12. 6. 2024 9:00 - 14:30, Praha

Zveřejněn program 12. Psychoonkologického sympozia na téma Průchod nemocí a onkologickou léčbou pohledem psychologie, který se uskuteční  
12. 6. 2024 od 9 do 14:30 hodin v Praze v Lékařském domě.

Zápis ze zasedání Pediatrické onkologické sekce ČOS ve dnech 29.2.-1.3.2024, Praha

Přečtěte si zápis z jednání Sekce pediatrické onkologie ve FN Motol, na kterém společně jednali zástupci obou pediatrických KOC (FN Motol a FN Brno). 

Preceptorship - Clinical up to date program for Urothelial Carcinoma, 25. - 26. 3. 2024, Praha

Sekce uroonkologie ČOS a společnost Merck vás zvou na interdisciplinární mezinárodní stáž zaměřenou na léčbu uroteliálního karcinomu (UC). Kurz je určen pro onkology zaměřené na léčbu UC. Kurzu se zúčastní onkologové z České republiky, Lotyšska, Litvy, Estonska, Maďarska, Slovenska a Polska.

Algoritmy péče o kůži onkologických pacientů - manuály pro sestry

Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti, Česká asociace sester, Společnost pro porty a permanentní katétry, Dialog-Jessenius o.p.s. a Zahojime, z.s. připravili stručné algoritmy péče o kůži onkologických pacientů. 

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP Informace o činnosti za rok 2023 a historické
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Informace předsedy Sekce podpůrné léčby členům sekce a výboru ČOS o činnostech a výstupech práce sekce v roce 2023 a nejdůležitější výsledky práce sekce za předcházející období.

XXVI. setkání Klubu mladých onkologů, 14. - 16. 6. 2024, hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou

Sekce mladých onkologů a Klub mladých onkologů vás zve na Tradiční vzdělávací akci pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru. Letos bude zaměřena na pneumoonkologii. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování. Akce se koná v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů. Zapište si datum registrace zatím není otevřena. 

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 20.2.2024 na MZ ČR
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Petruželka, Petráková, Richter, M. Svoboda, T. Svoboda, Šlampa, Tesařová, Tomášek, Vošmik Omluveni: Fínek, Soumarová,

Léčba závislosti na tabáku u onkologických pacientů
MUDr. Kamila Zvolská, PhD.

Doporučení Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP, Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, Pracovní skupiny pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP a Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

Dokument prošel schválením výborů odborných společností a byl publikován v časopise Klinická onkologie

Zápis z rozšířeného setkání psychoonkologické sekce a jejích příznivců dne 22. 1. 2024
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

Přítomni: Kynkorová, Tóthová, Alexandrová, Kulhánková, Vonostránský, Weber, Lhotová, Otípková, Sýkorová, Váchová, Přibylová, Krejčí, Hagarová.

Interaktivní semináře KVMO: "Psychoonkologie v kostce pro lékaře"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem „Psychoonkologie v kostce pro lékaře“ a podtitulem "Úloha psychiky pacienta a její podpory při léčbě těla". Seminář je připravován v Praze, Plzni, Brně, Olomouci a v Hradci Králové.

12. Psychoonkologické sympozium, 12. 6. 2024 v Praze

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti při ČLS JEP vás zve na 12. Psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Průchod nemocí a onkologickou léčbou pohledem psychologie.

Seminář Postavení kabozantinibu v léčbě mRCC, 6. 3. 2024

Sekce uroonkologie vás zve na odborný seminář, který pořádá firma Ipsen Pharma s.r.o. dne 6.3. 2024 od do 

.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 16.1.2024 ve FN v Motole
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Petruželka, Richter, Soumarová, M. Svoboda, T. Svoboda, Šlampa, Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Petráková

2. ročník edukačního semináře: Education Academy - Kolorektální karcinom, 19. - 20. ledna 2024

Sekce mladých onkologů ČOS vás zve na interdisciplinární edukační seminář, pořádaný Masarykovým onkologickým ústavem a LF Masarykovy univerzity ve spolupráci se společností MERCK spol.s.r.o., týkající se indikace kolorektálního karcinomu. Již tento pátek a sobotu ( - otelu Courtyard by Mariott, Holandská 12, Brno. Podrobný program v kalendáři akcí. Kapacita je limitovaná.