Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 564 zrušit všechny filtry

Přítomni: Libuše Kalvodová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Vlasta Romanová, Ivona Šporcrová,
Omluveni: Petra Nováková, Pavla Lhotová.

Přítomni: Büchler, Fínek, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda T., Študentová, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Dušek, Janovský, Svoboda M., Vorlíček,
Hosté: PhDr. Petra Nováková

Seminář KVMO: Rodina a blízcí pacienta, pomoc nebo komplikace? V Olomouci 28. 11. 2018

Zveme Vás na poslední z řady letošních seminářů, který je připravován v rámci cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na téma: “Rodina a blízcí pacienta, pomoc nebo komplikace?”. Těšíme se na vás 28. listopadu od 16 hodin v Clarion Congress Hotel v Olomouci. Pozvánka, program a další informace v kalendáři akcí.  

Druhé obnovené setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven se konalo dne  16. listopadu 2018 ve FN Motol. Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče a SÚKL. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi. 

V členské evidenci ČLS je několik členů České onkologické společnosti, kteří nemají v evidenci uvedenu svou e-mailovou adresu. V souvislosti s nadcházejícími volbami do výboru České onkologické společnosti na jaře 2019 vyzýváme všechny členy, aby si zkontrolovali na Linkos, zda mají uvedenu e-mailovou adresu a pokud ne, aby ji doplnili.  Kontrolu mohou provést po kliknutí na svoje jméno v adresáři členů ČOS (e-mail se zobrazí hned pod jménem). Pokud Váš e-mail chybí a nebo je neaktuální, prosíme o vyplnění formuláře pro aktualizaci údajů. Aktualizované údaje budou opraveny na Linkos a předány do ČLS, která vede členskou evidenci. Dále je nutné, aby členové ČOS, kteří mají vůči ČLS JEP nedoplatek, dlužnou částku uhradili. Máte-li pochybnosti o nedoplatku, kontaktujte Centrální evidenci členů ČLS (e-mail: cle@cls.cz). Děkujeme za spolupráci s přípravou voleb 2019! 

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Ryška, Študentová, Vorlíček
Hosté: --

Fórum onkologů 16. listopadu ve FN Motol

Druhé obnovené setkání Fóra onkologů se uskuteční 16. listopadu 2018 ve FN Motol (ředitelství, kinosál 2. patro). K dispozici program! Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče, SÚKL. 

IMPACT meeting 2018, 15. listopadu v Praze

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 8. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy. Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře.

Pomozte nám vybrat témata Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů pro rok 2019!

Věnujte, prosím, 2 minuty svého času a pomozte vybrat témata pro projekt KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na rok 2019.  

Zápis z 30. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 3. 10. 2018
Přítomni: Bc. Andrášková , dr. Beneš, dr. Holečková, dr. Tuček, dr. Maňásek, dr. Bencsiková
Hosté: P. Břicháček, Mgr. Mošnová, Ing. Smitka, MUDr. Moravec, MUDr.Jakubovitšová, p. Sersenová
Omluveni: dr. Benešová, dr. Pazdrová, dr. Šmejkalová Musilová, dr. Švébišová, doc. Tomiška

V souvislosti s nadcházejícími volbami do výboru České onkologické společnosti (jaro 2019) vyzýváme členy ČOS, aby si zkontrolovali na Linkos své e-mailové adresy. Kontrolu mohou provést po kliknutí na svoje jméno v adresáři členů ČOS (e-mail se zobrazí hned pod jménem). Pokud Váš e-mail chybí a nebo je neaktuální, prosíme o vyplnění formuláře pro aktualizaci údajů. Aktualizované údaje budou opraveny na Linkos a předány do ČLS, která vede členskou evidenci. Dále je nutné, aby členové ČOS, kteří mají vůči ČLS JEP nedoplatek, dlužnou částku uhradili. Máte-li pochybnosti o nedoplatku, kontaktujte Centrální evidenci členů ČLS (e-mail: cle@cls.cz). 

Nová organizace péče o onkologické pacienty v remisi - tisková konference

18. října se uskutečnila tisková konference Ministerstva zdravotnictví ČR, České onkologické společnosti ČLS J.E.P., Sdružení praktických lékařů ČR a  Společnosti všeobecného lékařství k nové organizaci péče o pacienty v remisi, tedy po úspěšně ukončené onkologické léčbě. 

Prohlášení České onkologické společnosti ČLS JEP k občanům a k odborné veřejnosti ve věci konzumace alkoholu a rizika vzniku zhoubných nádorů
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Alkohol je látka se schopností vyvolat v lidském organizmu nádorové onemocnění. Pití alkoholu prokazatelně zvyšuje riziko vzniku nádorů dutiny ústní, hrtanu, hltanu, jícnu, jater, tlustého střeva, konečníku a prsu, a zřejmě i nádorů slinivky břišní a žaludku. Alkohol je příčinou 3 až 6 % úmrtí na rakovinu. Riziko vzniku nádorů je nejvyšší u osob, které pijí alkohol každý den a/nebo ve zvýšené míře, a to bez ohledu na to o jaký alkoholický nápoj se jedná.

Přítomni:  Dušek, Janovský, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Vorlíček
Omluveni: Büchler, Fínek, Kolářová, Ryška, Svoboda M., Študentová, Tesařová, Žaloudík
Hosté: --
Anketa pro praktické lékaře - co byste chtěli slyšet na BOD 2019?
MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Připravujeme již 7. ročník semináře Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře, který se uskuteční v rámci Brněnských onkologických dnů 2019 (10. - 12. dubna). Pomozte nám, prosím, s výběrem nejvhodnějšího dne v rámci konference i nejzajímavějších témat. Otazník je otevřen do 28. října 2018. Děkujeme!