Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 652 zrušit všechny filtry
Výsledky soutěže ČOS o nejlepší knižní publikaci za rok 2018 a nejlepší článek s IF za rok 2018

Na Brněnských onkologických dnech předala předsedkyně České onkologické společnosti ceny výboru České onkologické společnosti ČLS Jana Evangelisty Purkyně za rok 2018 za nejlepší knižní publikaci za rok 2018 a nejlepším článek s IF za rok 2018. Vítězným článkem se stala práce Ondřeje Fialy a kolektivu a vítěznou knihou se stala Imunologie a imunoterapie nádorů Jana Bauera a kolektivu. Blahopřejeme! 

Zápis z 32. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS z dne 23. 4. 2019
MUDr. Viktor Maňásek

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Andrášková
Omluveni: Pazdrová, Tuček, Šmejkalová- Musilová, Benešová, Švébišová, Bencsiková
Host: Smitka, Voplakal, Cheníčková

Společná konference Delta Society, České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku a Austrian Head and Neck Society, leden 2020 v Káhiře

Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS Vás zve na společnou konferenci Delta Society, České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku a Austrian Head and Neck Society. Registrace je pro členy České kooperativní skupiny – aktivní účastníky zdarma. Podmínkou je přijetí přednášky k prezentaci. Bude přijato 15 nejkvalitnějších přednášek z řad členů kooperativní skupiny. Přednášku je třeba přihlásit do 1. 6. 2019!  

Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, 11.-12. 10. v Táboře

Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS Vás zve na konferenci České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku. V rámci konference proběhne volební schůze Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS ČLS JEP.

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 26.4.2019 ve FN Motol
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Třetí obnovené setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven se konalo dne 24. dubna 2019 ve FN Motol. Pozváni byli zástupci KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče a SÚKL. Na programu byla témata reakreditace KOC, prediktivní testování a úhrady v onkologii. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi. 

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Přítomni: Libuše Kalvodová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Vlasta Romanová, Jan Pokorný
Omluveni: Nováková, Lhotová, Šporcrová

Dne 13.3. 2019 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců plátců (Svaz pojišťoven a VZP) na téma prediktivní diagnostika u onkologických pacientů. Setkání navázalo na  předložené návrhy stratifikace výkonů pro laboratoře prediktivní diagnostiky se zohledněním algoritmu  testování a interpretace výsledků ze strany SČP ČLS JEP. 

Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - Informace o činnosti a zápis ze zasedání v Brně dne 11.4.2019
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

11. dubna se v rámci Brněnských onkologických dnů 2019 uskutečnilo zasedání Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti. Zpráva o činnosti a zápis ze zasedání sekce. 

MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Volební komise se sešla ve složení: MUDr. Karel CwiertkaPh.D. předseda, MUDr. Alexandra Aschermannová a MUDr. Michaela Zugarová.

Byl uveřejněn seznam členů navržených do Výboru nebo Revizní komise České onkologické společnosti ČLS JEP, kteří se vzdali kandidatury. 

Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví - pozvánka na přednášku

Srdečně zveme všechny pacienty, jejich blízké, lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na druhý cyklus přednášek z oboru psychoneuroimunologie. Projekt pro Vás a připravuje Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci unikátního projektu v oblasti prevence s názvem #MysliProtiRakovině. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Členové ČOS, kteří mají zájem o práci ve výboru nebo revizní komisi ČOS mohli do dnešní půlnoci zaslat svůj volební medailónek, udělalo tak 46 členů ČOS. Poslední zaslaný medailónek byl uveřejněn 2.4. ve 23:59. Nyní není možno zasílat nové medailónky ani upravovat stávající.  Zasílání medailónků bylo dobrovolné, na volebním lístku mohou být i členové ČOS, kteří nemají uveřejněn svůj medailónek na Linkos. Zítra bude uveřejněn Seznam těch, kteří byli nominováni do výboru nebo revizní komise ČOS, ale kandidaturu nepřijali.  

MUDr. Renata Koževnikovová

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.