Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 776 zrušit všechny filtry
Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP. Informace o činnosti za rok 2021 a historické
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Informace předsedy Sekce podpůrné léčby členům sekce o činnostech a výstupech práce sekce v roce 2021. 

11. Psychoonkologické sympozium se bude konat až v roce 2023

11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění 2022, které se mělo konat 7. září 2022 bylo přesunuto na rok 2023. pro nový termín sledujte stránky Psychoonkologické sekce ČOS. 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Kopecký, Petráková, Richter, Svoboda M.

Nový web onkonutrice.cz
MUDr. Viktor Maňásek

Dovolte, abychom Vám představili nový web onkonutrice.cz, který představuje další z projektů Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii (PSNPO) při České onkologické společnosti.

Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku 28. - 30. 4. 2022, Kroměříž

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku vás zve na seminář, jehož tématy budou recidivující, duplicitní a metastazující nádory hlavy a krku a gerontologický onkologický pacient.

Muž s dýmkou, prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., se v dubnu 2022 dožívá 85 let.

Dnes, v 85 letech, je profesor Klener stále pracovníkem I. interní kliniky VFN a 1. LF UK Praha. V posledních letech již omezuje pracovní aktivity, stává se spíše konzultantem, z času mu ukrajují drobné zdravotní neduhy, a tak více věnuje udržování fyzické kondice. Uplynulé desítky let byly pracovně hektické, a tak zpomalení tempa, na kterém má velký podíl také jeho manželka Marcela, je na místě.

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 18.1.2022 ve FN v Motole
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek

Zápis ze setkání výboru Uroonkologické sekce České onkologické společnosti dne 21. prosince 2021
MUDr. Michaela Matoušková

Přítomni: A. Poprach, J. Katolická, J. Kopecký, M. Zemanová, T. Svoboda, M. Matoušková
Omluveni: B. Melichar, I. Kocák

O onkologických ranách - video
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Rozhovor s prof. MUDr. Samuelem Vokurkou, Ph.D. o onkologických ranách, které mohou zužovat onkologické pacienty. Onkologickým ranám se věnuje Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány. Výsledkem spolupráce je také projekt zahojime.cz. 

Staňte se členy Sekce podpůrné léčby a péče - pozvánka do sekce a přednáška o činnosti sekce
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. představuje Sekci podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti, která se zabývá podpůrnou léčbou v celé její šíři. Sekce je zaměřena na multioborovou a multiprofesní spolupráci s cílem zajistit co největší komfort a péči našim onkologickým pacientům. podívejte se na pozvánku do sekce a poslechněte si přednášku o činnosti a dosavadních výsledcích sekce.  

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 14.12.2021 ve VFN – Faustův dům

Přítomni: Büchler, Dušek, Kiss, Melichar, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Fínek, Kolářová, Kopecký, Petráková

Zápis ze společné schůze výborů ČOS a SROBF ze dne 23. 11. 2021

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Kolářová, Svoboda M., Tomášek
Hosté: Členové výboru SROBF

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 23.11.2021

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Kolářová, Svoboda M., Tomášek

Pozvánka ke sledování aktivit na vzdělávacím portálu YouKNOU

YouKNOU je partnerský projekt konference KNOU – Komplexní novinky v onkourologii, která se koná od roku 2016 vždy v květnu v Praze. Portál YouKNOU má za cíl prezentovat novinky v oblasti onkourologie z klíčových zahraničních akcí (ASCO, ASCO GU, ESMO, EAU, EMUC, ev. AUA), zajistit dostupnost aktuálních informací o diagnostice a léčbě urologických nádorů a současně rozvíjet spolupráci mezi urology a onkology.

Pozdrav předsedkyně ČOS z Brněnských onkologických dnů

Jak bude dál v oblasti klinické onkologie v České republice? Na BOD 2021 nám doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA poskytla rozhovor o výhledu a výsledcích české onkologie. Rozhovor se uskutečnil 13. října 2021.