Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 828 zrušit všechny filtry
Růstové faktory erytropoézy (Erythropoiesis-Stimulating Agents - ESA)

ESA představují významnou možnost řešení anémie u onkologických pacientů. Stručný přehledný článek ESA v teorii a praxi u onkologického pacienta přináší výstupy, jak z doporučení odborných společností, tak z diskuzí se zástupci onkologických pracovišť ČR o postupech v reálné praxi.

Cesta pacienta k onkologické diagnostice a léčbě, 28. 3. 2023 Praha a online

Zveme vás na Kulatý stůl Zdravotnického deníku s názvem: "Cesta pacienta k onkologické diagnostice a léčbě". Kulatý stůl se koná za podpory Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Podzimní semináře KVMO: "Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem „Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby“. Seminář je připravován v Olomouci, Brně a Praze. 

Volby 2023: zveřejněny kandidátní listiny do výboru a revizní komise ČOS

Dne 23. 2. 2023 byly v souladu s harmonogramem voleb zveřejněny kandidátní listiny do výboru a do revizní komise. Kandidátní listiny byly sestaveny na základě nominací od členů ČOS a následného oslovení nominovaných kandidátů volební komisí. Na základě souhlasu nominovaných sestavila volební komise kandidátní listiny. 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek,
Nepřítomen: Dušek, Svoboda M., Vošmik

Onkologický videopodcast - díl 12
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

12. díl onkologického podcastu se věnuje radioterapii. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA je doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. z Fakultní nemocnice Motol a  primář PTC Praha.  

Onkologický videopodcast - díl 11

11. díl onkologického podcastu se věnuje imunoterapii obecně a speciálně imunoterapii v léčbě nádorů plic. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je opět přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologický videopodcast - díl 10
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

V desátém díle onkologického video-podcastu se věnujeme budoucnosti české onkologie, její koncepci a organizaci. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 

Zápis ze schůzky výboru Uroonkologické sekce - úterý 7. února 2023

Přítomni: doc. Poprach, prim. Katolická, dr. Kocák
Online: dr. Kopecký, dr. T. Svoboda, doc. Zemanová, dr. Matoušková
Omluven: prof. Melichar

Zápis jednání psychoonkologické sekce dne 20.1. 2023 v Brně
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

Přítomni: Martin Pospíchal, Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Jan Pokorný, Kristýna Tóthová

Volby 2023 - nominovaní kandidáti

30. ledna byly zveřejněny seznamy kandidátů nominovaných do výboru a revizní komise ČOS. Volební komise žádá nominované kandidáty, aby do 17. 2. 2023 vyjádřili svůj souhlas nebo nesouhlas s nominací zasláním e-mailu na volby@linkos.cz, v kopii alex.ascher@seznam.cz. Do 15. 2. 2023 je nadále možno vkládat profily kandidátů (medailonky) nominovaných členů. 

Onkologický videopodcast - díl 9
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

9. díl onkologických podcastů se věnuje radioterapii. O minulosti, současnosti a budoucnosti radioterapie hovoří s předsedkyní společnosti paní docentka Renata Soumarová, přednostka Onkologické kliniky FNKV.

Zpráva o činnosti Sekce preventivní onkologie při ČOS

Založení Sekce preventivní onkologie bylo schváleno na zasedání výboru ČOS v červnu 2012. Idea vzniku sekce vychází z Národního onkologického programu. Sekce je dobrovolnou společnou platformou pro všechny, kteří se zabývají primární a sekundární prevencí. Důraz je kladen na komunikaci s laickou veřejností. Sdružuje lékaře prvního kontaktu, specialisty, sestry, nelékařské obory, vědce, studenty, biostatistiky a další odborníky, kteří se zabývají prevencí.

Onkologický videopodcast - díl 8
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Dalším odborníkem, kterého doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA pozvala do onkologického video podcastu  je doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky FNKV. Tématem osmého dílu hovorů o onkologii bylo, jak co nejlépe zorganizovat multidisciplinární týmy a to jak mezi KOC a regionálními pracovišti, tak týmy na jednotlivé orgánové skupiny napříč všemi komplexními onkologickými centry.  

Dne 28. ledna byly v souladu s harmonogramem voleb zveřejněny první profily kandidátů pro práci ve výboru a revizní komisi ČOS pro funkční období 2023 - 2027. Medailónky budou zveřejněny do 15. února 2023. Vyplnění medailónků je dobrovolné, na volebním lístku mohou být i členové ČOS, kteří nemají uveřejněn svůj medailónek na Linkos.