Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 549 zrušit všechny filtry

54. valná hromada Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP se uskuteční 30. listopadu 2018 od 10 hodin v Praze 8. 

Pozvánka na IMPACT meeting 2018, 15. listopadu v Praze

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 8. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy. Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře.

Druhý dopis předsedy Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP všem členům
Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Předseda Sekce podpůrné léčby ČOS, která byla ustanovena s cílem „Zlepšení kvality života onkologicky nemocných“ během, ale i po onkologické léčbě, shrnuje ve svém druhém dopise dosavadní činnost a na základě proběhlých jednání o budoucí spolupráci definuje oblasti, které nová sekce aktuálně považujete za hodné větší pozornosti. 

Edukační semináře o karcinomu prsu, 9. 11. 2018 v Praze

Sekce pro nádory prsu České onkologické společnosti Vás srdečně zve na 2. ročník Edukačního semináře o karcinomu prsu, který se uskuteční 9. listopadu 2018 v Praze.  

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů – přehled indikací a metod

Souhrn závěrů z jednání zástupců ČOS, SČP a VZP – 3. 5. 2017, 13. 6. 2017, 31. 10. 2017 a 8. 6. 2018. Dokument byl zveřejněn 29. 6. 2018 s aktualizací k 1. 7. 2018. Dne 30. 8. 2018 byl na Linkos doplněn podepsaný scan dokumentu. 

Dne 24. srpna zaslalo oddělení koncepce Územního pracoviště VZP ČR dopis vedení České onkologické společnosti ČLS J.E.P. a České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS J.E.P. s prosbou o spolupráci ve věci léčivého přípravku Opdivo pro léčbu karcinomu plic. Součástí je i informace o vytvoření signálních VZP výkonů 99888 a 99889 k identifikaci pacientů se skvamózním/neskvamózním karcinomem plic (od 1. 9. 2018) a apel na nutnost vykazování signálních VZP výkonů spolu s diagnózou dle MKN 10 pro karcinom plic. 

Vliv mysli na imunitní systém a naše zdraví - pozvánka na cyklus přednášek

Srdečně zveme všechny lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na cyklus přednášek a webminářů z oboru psychoneuroimunologie. Projekt pro Vás a Vaše pacienty připravila Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem (členem výboru psychoonkologické sekce) a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci unikátního projektu v oblasti prevence s názvem „#MysliProtiRakovině“. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Nová koncepce organizace péče je pro českou onkologii nezbytná

Zajištění české onkologické péče do značné míry závisí na tom, jak zvládneme organizaci péče o stále narůstající počty pacientů. Pozitivní zprávou je, že česká onkologie dlouhodobě významně prodlužuje přežití onkologických pacientů. Avšak cenou za tento úspěch je další nárůst počtu nemocných, kterým je nutné zajistit péči.

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda T. 
Omluveni: Fínek, Ryška, Svoboda M., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík

 
 

Stanovisko je přílohou zápisu ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 26.6.2018 ve FN v Motole. 

Chlazení hlavy během chemoterapie jako prevence alopecie. Stanovisko České onkologické společnosti

Stanovisko ČOS je přílohou zápisu ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 26.6.2018 ve FN v Motole. Chlazení hlavy (scalp cooling) během chemoterapie je metoda používaná k prevenci kompletní ztráty vlasů. 

Přítomni:  Libuše Kalvodová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Vlasta Romanová, Ivona Šporcrová, Kristýna Tothová.
Omluveni:  Petra Nováková, Pavla Lhotová

Sekce Uroonkologie Vás upozorňuje na ESU webinář, ve kterém Vám Dr Eric Barret poskytne informace o principech fokální léčby zhoubných nádorů prostaty, jejích modalit, metod hodnocení a nových léčebných strategií.

Dopis předsedy Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP všem členům onkologické společnosti
Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Nová Sekce podpůrné léčby, jejímž cílem je zlepšení kvality života onkologicky nemocných během, ale i po onkologické léčbě, zvolila na letošních Brněnských onkologických dnech svého předsedu, kterým se stal doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň. Přečtěte si výzvu, určenou všem členům České onkologické společnosti, která obsahuje prosbu o zapojení členů ČOS do spolupráce s novou sekcí a prosí o pomoc s definováním problematik hodných přednostní pozornosti ze strany nové sekce.  

Přítomni: Büchler, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda T., Študentová, Tesařová
Omluveni:  Dušek, Fínek, Svoboda M., Vorlíček, Žaloudík
Hosté:  --