Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 806 zrušit všechny filtry
Žádost výboru ČOS k předsedům výborů odborných sekcí ČOS

Výbor ČOS opakovaně žádá předsedy odborných sekcí ČOS k vypracování zprávy o činnosti sekce a nahlášení termínu a výsledku posledních voleb do sekce.

Onkologický videopodcast - díl 2
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA a Doc. MUDr. Milan Vošmik Ph.D., z Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové o spolupráci komplexních onkologických center a regionálních onkologických center, o možné delegaci podávání některé původně centrové onkologické léčby na regionální pracoviště a o centralizaci chirurgické péče v oblasti vysoce specializovaných chirurgických výkonů.

Onkologický videopodcast - díl 1
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA a přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. o multidisciplinárních a multiinstitucionálních týmech, personalizované onkologii, onkologické diagnostice a cestě pacienta za vysoce specializovanou péčí.

Volby do výboru Sekce uroonkologie proběhnou v lednu

V lednu 2023 proběhnou volby do výboru Sekce uroonkologie České onkologické společnosti ČLS JEP. Prosíme členy sekce, aby si zkontrolovali své e-mailové adresy v adresáři členů sekce. Pokud byste potřebovali aktualizovat své údaje, použijte, prosím, formulář pro aktualizaci údajů. Údaje z formuláře obdrží nejen správa Linkos, ale hlavně Členská evidence ČLS JEP.

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 22.11.2022 ve FN v Motole
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Kiss, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Fínek, Kopecký, Svoboda M.

Onkologické rány - doporučení péče vycházející z multioborové spolupráce

V časopise Klinická onkologie byly publikovány doporučené postupy péče o onkologické rány,  vycházející z multioborové spolupráce. Na přípravě se podílela pracovní skupina autorů ze Sekce podpůrné léčby a péče ČOS a odborníci z dalších odborných společností (Česká společnost pro léčbu rány, Společnost radiační onkologie, bio­logie a fyziky ČLS JEP, Česká asociace sester).  

Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS ČLS JEP: Zpráva a činnosti v letech 2018 - 2022
doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Zpráva a činnosti Sekce pro nádory hlavy a krku České onkologické společnosti ČLS JEP v letech 2018 - 2022.

Reprezentace vzájemné spolupráce na World Congress On Vascular Access konferenci, Atény 2022

Poster na téma extravazace cytostatik, který je výsledkem práce zástupců Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry, byl prezentován během 7. ročníku prestižní mezinárodní konference WoCoVA (World Congress On Vascular Access). 

XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí Léčba rány 2023, 26. - 27. 1. 2023 v Pardubicích

Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Konference se specializuje kromě ostatních nehojících se ran, se kterými se lékaři a sestry setkávají u onkologických pacientů, také na onkologické rány. Registrace k aktivní účasti včetně zaslání abstraktu do 10. prosince 2022.

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 25.10.2022 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Kiss, Kolářová, Melichar, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Fínek, Kopecký, Petráková, Petruželka, Svoboda M., Tomášek.

4. ročník Dne mladých onkologů aneb nalejvárna v 15 minutách 10. 11. v Praze (aktualizace)

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 4. ročník Dne mladých onkologů 2022 s podtitulem "Nalejvárna v 15 minutách" dne 10. listopadu, Vienna House Andel’s Prague. Podívejte se na aktualizovaný program semináře.   

Zápis ze Shromáždění členů ČOS ČLS JEP dne 12. 10. 2022 (Zpráva o činnosti, Zpráva o finančním hospodaření, Zpráva revizní komise)
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

V souladu se stanovami svolal výbor ČOS Shromáždění všech členů České onkologické společnosti ČLS J.E.P. na 12. 10. 2022 na BVV (v rámci Brněnských onkologických dnů). Níže najdete Zprávu o činnosti ČOS ČLS J.E.P. z.s, Zprávu o finančním hospodaření ČOS a Zprávu revizní komise ČOS ČLS J.E.P. z.s.

Zápis ze schůze Sekce uroonkologie ČOS
Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Dne 14.10.2022 se uskutečnilo setkání výboru. Přítomni osobně byli Bohuslav Melichar, Jana Katolická, Milada Zemanova, Tomáš Svoboda, Alexandr Poprach, distančně pak Jindřich Kopecký, Michaela Matoušková, omluven byl Ivoš Kocák.

Sjezd delegátů ČLS JEP 19. 1. 2023 a volby do ČLS JEP

Blíží se závěr funkčního období předsednictva ČLS JEP, z. s. (2019 - 2022) a předsednictvo rozhodlo, že Sjezd delegátů ČLS JEP s volbami do nového předsednictva a revizní komise se uskuteční dne 19. 1. 2023 od 10:00 hodin. Organizační složky jsou žádány, aby do 31. 10. zaslali návrhy delegátů na Sjezd ČLS JEP za organizační složku. Návrhy kandidátů do předsednictva a do revizní komise ČLS JEP může navrhnout každý člen ČLS JEP.

Zápis  z online jednání Onkourologické sekce  ČOS dne  9. 3. 2022

Připojeni: doc. Poprach, prof. Melichar, doc. Zemanová, dr. Katolická, dr. Kopecký, dr. Svoboda, dr. Matoušková
Omluven: dr. Kocák