Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 766 zrušit všechny filtry
Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 14.12.2021 ve VFN – Faustův dům

Přítomni: Büchler, Dušek, Kiss, Melichar, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Fínek, Kolářová, Kopecký, Petráková

Zápis ze společné schůze výborů ČOS a SROBF ze dne 23. 11. 2021

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Kolářová, Svoboda M., Tomášek
Hosté: Členové výboru SROBF

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 23.11.2021

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Kolářová, Svoboda M., Tomášek

Pozvánka ke sledování aktivit na vzdělávacím portálu YouKNOU

YouKNOU je partnerský projekt konference KNOU – Komplexní novinky v onkourologii, která se koná od roku 2016 vždy v květnu v Praze. Portál YouKNOU má za cíl prezentovat novinky v oblasti onkourologie z klíčových zahraničních akcí (ASCO, ASCO GU, ESMO, EAU, EMUC, ev. AUA), zajistit dostupnost aktuálních informací o diagnostice a léčbě urologických nádorů a současně rozvíjet spolupráci mezi urology a onkology.

Pozdrav předsedkyně ČOS z Brněnských onkologických dnů

Jak bude dál v oblasti klinické onkologie v České republice? Na BOD 2021 nám doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA poskytla rozhovor o výhledu a výsledcích české onkologie. Rozhovor se uskutečnil 13. října 2021. 

Průzkum Sekce podpůrné léčby a péče: Využití růstových faktorů granulopoezy (G-CSF) v běžné onkologické praxi
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Dotazník byl uzavřen. Nyní jsou  vyhodnocovány výsledky.

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP prosí onkology a další specialisty, aby se zapojili do pravidelného dotazníkového šetření zkušeností a názorů, týkajících se různých témat podpůrné léčby a péče a přístupu k jejich řešení. na závěr roku se ptáme na využití růstových faktorů granulopoézy (G-CSF) v běžné onkologické praxi - profylaxe febrilní neutropénie (FN) a udržení dávkové intenzity (DI) při chemoterapii.

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. oslavil 20. října devadesáté třetí narozeniny

U příležitosti 93. narozenin MUDr. Zdeňka Mechla, CSc. si dovolujeme vyjádřit úctu a poděkování za jeho celoživotní práci pro onkologii a popřát pevné zdraví a energii do let příštích.  

za ČOS ČLS JEP
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně

Stanovisko Sekce urologické onkologie ČOS ČLS JEP
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Neoadjuvantní chemoterapie platinovým režimem je standardním postupem, který prokazatelně zlepšuje přežití nemocných s karcinomem močového měchýře s invazí do svaloviny. Je doporučena relevantními mezinárodními i českými guidelines:

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Kolářová, Tesařová

Prevence a podpora ukončení kouření - Průzkum Sekce podpůrné léčby a péče
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP zve onkology a další specialisty, aby se zapojili do pravidelného dotazníkového šetření zkušeností a názorů, týkajících se různých témat podpůrné léčby a péče a přístupu k jejich řešení. V září se, ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, ptáme na to, zda a jakým způsobem se věnujete prevenci a podpoře v ukončení kouření u onkologických pacientů.  

Doporučení pro preventivní a léčebnou péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

Pracovní skupina zástupců Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) ČLS JEP, Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro léčbu rány, Onkologické sekce České asociace sester a také dermatologů připravila dokument aktuálních doporučení pro péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii. Dokument prošel schválením výborů odborných společností.

Letošní XXIII. setkání Klubu mladých onkologů v Medlově už za měsíc!

Letošní XXIII. setkání Klubu mladých onkologů v hotelu Medlov se uskuteční prezenčně (tedy "naživo") už za měsíc v poněkud neobvyklém termínu 3.-5.9.2021. Tématem budou gynekologické nádory, konkrétně Nádory děložního hrdla a těla a ovárií. Přihlásit se můžete na novém webu www.mladionkologove.cz do 22. srpna 2021. Setkání KMO není v žádném případě věkově limitováno a všichni jste srdečně zváni. 

Informace k nové úhradě BRAFTOVI+ERBITUX

Od 1.8.2021 je Enkorafenib (BRAFTOVI) v kombinaci s cetuximabem (Erbitux) hrazen u dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s mutací V600E genu BRAF, kteří již dříve podstoupili systémovou terapii
(zahrnující oxaliplatinu) a mají stav výkonnosti (ECOG) 0-1.

11. Psychoonkologické sympozium v roce 2021 bylo zrušeno a přesunuto na 2022

Vzhledem k stále nejisté situaci spojené s pandemií SARS-CoV-2 se Psychoonkologická sekce ČOS rozhodla přesunout konání 11.Psychoonkologického sympozia z 8. 9. 2021 na příští rok 7. 9. 2022. 

Webinář k novým ESMO Cachexia guidelines, 24.6. od 17:30

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS Vás zve na globální webinář společnosti Nutricia, který se bude věnovat novým ESMO Cachexia guidelines. Webinář je zdarma, je však potřeba se předem registrovat.