Organizace sekce

Poslední volby do výboru sekce proběhly v červnu 2015.

Výbor sekce

  • Předseda: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
  • Místopředseda: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
  • Čestný předseda: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Členové výboru sekce

  • MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
  • MUDr. Renata Červená 
  • MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. 
  • Doc. MUDr. Pavel Smilek, CSc.
  • MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Aleně Koutské a uveďte, prosím, že již jste členy ČOS ČLS JEP.