Zpráva o činnosti Sekce pneumoonkologické za rok 2015

Sekce pneumoonkologická předkládá zprávu o své činnosti v roce 2015.

V roce 2015 se výbor pneumoonkologické sekce společně s výborem ČPFS zabýval sběrem informací o mezioborové spolupráci mezi pneumology, klinickými radiačními onkology, hrudními chirurgy a odborníky dalších oborů na úrovních jednotlivých komplexních onkoologických center. Kromě této činnosti jsme věnovali pozornost organizacím vědeckovzdělávacích schůzí v oboru pneumoonkologie (Západočeské pneumoonkologické dny, Beskydské pneumoonkologické dny, Onkofórum, Mezikrajské dny oboru pneumologie a ftizeologie). Průběžně jsme na těchto fórech prezentovali aktuální výsledky z oblasti centrové léčby bronchogenního karcinomu v registru TULUNG. 

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Přednosta PNE kl. FN Plzeň 
Předseda Pneumoonkologickmé sekce ČPFS a ČOS