Zdroje informací

Níže najdete přehled časopisů, knih a odborných abstrakt, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt. 

Časopisy specializující se na pneumoonkologii

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
online archiv od Vol.80, 1959 -; Official journal of the American Trudeau Society, July 1959-June 1960; of the American Thoracic Society, July 1960-Dec. 1993
Vydavatel: American Thoracic Society
Periodicita: 24x za rok a Suppl.
ISSN: 1073-449X
ISSN (el.): 1535-4970
Clinical Lung Cancer
archiv online Vol.1 1999-
Vydavatel: Elsevier
Periodicita: 6x
ISSN: 1525-7304
ISSN (el.): 1938-0690
Chest
archiv online Vol.1 1935-, online verze 1999-; official publication of the American College of Chest Physicians
Vydavatel: The American College of Chest Physicians
Periodicita: 6x, 1949- 12x za rok plus supplementy
ISSN: 0012-3692
Journal of Thoracic Oncology
online archiv Vol.1 2006-. Official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer
Vydavatel: Elsevier
Periodicita: 12x a Suppl.
ISSN: 1556-0864
Lung Cancer
online archiv Vol.1 č.1/1985-, online verze No.8/1997-; The Official Journal of International Association for the Study of Lung
Vydavatel: Elsevier Ireland LTD
Periodicita: od 1998 12x za rok a Suppl.
ISSN: 0169-5002
ISSN (el.): 1872-8332

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Vzdělávání.

Knihy

Základy moderní pneumoonkologie
Nádory plic, pleury a mediastina představují jedno z nejvýznamnějších témat pro pneumology, onkology, chirurgy, radioterapeuty, internisty, praktické lékaře, odborníky paliativní medicíny a další odbornosti.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2012
Stránky: 492
ISBN: 978-80-7345-298-8
Základy moderní pneumoonkologie
Stejně jako u prvního vydání je snahou autorů druhého vydání této publikace seznámit všechny, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a sledováním nemocných s nádory plic, pleury a mediastina, s aktuálním stavem především epidemiologie, diagnostiky a léčby těchto onemocnění.
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2018
Stránky: 561
ISBN: 978-80-7345-551-4
Pneumologie
Po úspěchu publikace „Pneumologie – vybrané kapitoly pro praxi“ (Maxdorf 2010) připravil kolektiv předních českých pneumologů podstatně rozsáhlejší publikaci „Pneumologie“, koncipovanou jako moderní postgraduální učebnice seznamující čtenáře s diagnostickými i terapeutickými postupy na úrovni roku 2011.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2011
Stránky: 552
ISBN: 978-80-7345-255-1
Onemocnění pleurálního prostoru
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén : Karolinum
Rok: 2009
Stránky: 187
ISBN: 9788072625512
Neuroendokrinní nádory plic a mediastina
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2014
Stránky: 208
ISBN: 978-80-7345-389-3
Moderní farmakoterapie v pneumologii
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2016
Stránky: 483
ISBN: 978-80-7345-506-4
Komplikace v plicní chirurgii
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2010
Stránky: 240
ISBN: 978-80-247-3586-3
Karcinom plic
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2001
Stránky: 400
ISBN: 80-7169-819-9
Chirurgie karcinomu plic
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2006
Stránky: 232
ISBN: 80-247-1384-5
Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2010
Stránky: 496
ISBN: 978-80-247-3244-2

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Vzdělávání.

Tuzemská konferenční abstrakta

Tuzemská onkologická konferenční abstrakta z oblasti pneumoonkologie.