Organizace sekce

Výbor sekce preventivní onkologie:

  • MUDr. Šachlová
  • doc. MUDr. Foretová
  • prim. MUDr. Bajciová

Výbor vzešel z korespondenčních voleb, které se uskutečnily na podzim roku 2012.  

Vážení kolegové!
Budeme velmi rádi, pokud podpoříte naši sekci a stanete se naším členem. Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce preventivní onkologie. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.

Případné dotazy o práci v sekci zodpoví MUDr. Milana Šachlová z Masarykova onkologického ústavu v Brně (Telefon 54313 6205)