Organizace sekce

V červnu 2023 se uskutečnily korespondenční volby do výboru sekce. V září 2023 proběhla volba funkcí ve výboru na funkční období 2023 až 2027. 

Předsedkyně

  • MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav)

Místopředsedkyně

  • Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav)
  • Bc. Michaela Tůmová (Dialog Jessenius, Hlas onkologických pacientů)

Členové

  • prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav)
  • PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. (UK Katedra psychologie)

Tajemnice výboru:

  • PhDr. Petra Nováková (Linkos)