Adresář sekce

Níže jsou v abecedním pořadí uvedeni lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci, kteří dosud projevili zájem o práci v sekci. Připomínáme však, že podmínkou členství v Sekci preventivní onkologie je členství v ČOS, proto jsou zájemci o práci v sekci níže rozděleni na členy a nečleny (externí spolupracovníky):

Novartis
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie
MOÚ Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie, Sekce onkologické imunologie
MOÚ Brno, Odd. radiologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie
MOÚ, RECAMO
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Onkologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Klinika komplexní onkologické péče. Masarykův onkologický ústav
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pneumoonkologická
ÚPL MU
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie
Masarykův onkologický ústav, Oddělení klinické urologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
ÚZIS ČR a Institut biostatistiky a analýz LF MU
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Centrum ambulantní gynekologie a primární péče
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
MU Brno, Ústav preventivního lékařství
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Onkogenetická pracovní skupina
LF MU a FN Brno, Oddělení klinické onkologie a MOÚ KKOP
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
MOÚ, Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
LF MU Ústav preventivního lékařství
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
MOÚ, odd. gynekologické onkologie (OGYN)
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Nemocnice Nový Jičín
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Veterinární a farmaceutická univerzita
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie
LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie, Sekce podpůrné léčby
ÚBEO a ÚBLG 1. LF UK
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN Praha;Ústav hygieny a epidemiologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce podpůrné léčby
Národní screeningové centrum, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
MARK-MEDICO s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
Urocentrum Praha
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce uroonkologie
IHOK Fakultní nemocnice Brno Bohunice, Nemocnice Znojmo
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce mladých onkologů, Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS, Sekce podpůrné léčby
INC Research City Empiria, IQVIA Solutions a. s.
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkologické imunologie
KN Liberec, KOC
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Sekce podpůrné léčby
Nutricia, Advanced Medical Nutrition
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie
Institut biostatistiky a analýz MU a ÚZIS Praha
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Nemocnice Znojmo, ORKO
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno a ÚZIS ČR Praha
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Linkos
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce psychoonkologie, Sekce podpůrné léčby
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie
MOÚ Brno, KKOP
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce mladých onkologů
Institut biostatistiky a analýz LF MU
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Neuroonkologická sekce
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Neuroonkologická sekce
UK Katedra psychologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce psychoonkologie
LF MU a FN Brno, IHOK a CEITEC
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Interní oddělení, Nemocnice Na Františku
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce uroonkologie
LF MU a FN Brno, IHOK
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
MOÚ
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Centrum epidemiologického výzkumu, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
IPSEN PHARMA o.s.
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
1.lékařská fakulta , Ústav všeobecného lékařství
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie
Masarykův onkologický ústav Brno, oddělení radiologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pro nádory prsu
Ordinace praktického lékařství pro dospělé a ZZS Ústí nad Orlicí
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
FN Brno, Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pneumoonkologická
Veterinární a farmaceutická univerzita
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie
Ústřední Vojenská Nemocnice, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu; IPVZ
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie
MOÚ, KKOP a OEGN
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Onkogenetická pracovní skupina, Sekce podpůrné léčby
Předsedkyně Sekce preventivní onkologie ČOS; MOÚ, Gastroenterologické oddělení
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Onkogenetická pracovní skupina
Radioterapeutické odd.
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce podpůrné léčby
Masarykův onkologický ústav, Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky
MOÚ, KKOP
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie
Ústřední Vojenská Nemocnice, Interní odd.
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce preventivní onkologie

Nejste-li členem ČOS a máte zájem pracovat v Sekci preventivní onkologie, přihlaste se, prosím, za člena ČOS. Postup je uveden v části Přihláška, do přihlášky uveďte Česká onkologická společnost - Sekce preventivní onkologie.