Výsledky voleb do vedení sekce preventivní onkologie

Na podzim 2012 proběhly korespondenční volby vedení Sekce preventivní onkologie.  Nejvyšší počet hlasů získala MUDr. Šachlová (17), doc. MUDr. Foretová(10)  a prim. MUDr. Bajciová (6)

Na kandidátní listině byli uvedeni všichni dosavadní členové sekce, v době vyhlášení voleb 29 členů, vrátilo se 21 volebních lístků (z toho 3 byly vyplněné neúplně). Nově zvolený výbor se sejde v nejbližší době.

Výsledky voleb dle pořadí hlasů (při rovnosti abecedně):

pořadí
člen hlasů
1.
MUDr. Milana Šachlová, PhD. 17
2. Doc. MUDr. Lenka Foretova PhD. 10
3. Prim.MUDr.V.Bajčiová, CSc 6
4. Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. 5
5.
Prim. MUDr. Josef Chovanec, PhD 5
6.
RNDr. Pavel Poc 5
7.
Prof. MUDr. Jana Skřičková , CSc 5
8. MUDr. Božena Augustinová, CSc. 4
9.
Doc. MUDr. E.  Králíková, CSc
4
10.
Prim. MUDr. Renata Neumanová 4
11 Bc. Michaela Přikrylová 4
12. MUDr. Monika Schneiderova 4
13. MUDr.Bohumil Skála, PhD
4
14. MUDr. Michaela Matoušková 3
15. MUDr. P. Řiháčková, MBA 3
16. Prim. MUDr. Vladimír Dvořák, CSc 2
17. Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc 2
18. Mgr. Lucie Ondřichová 2
19. MUDr. Alena Valíčková 2
20. Mgr. Tomáš Vyhlídal 2
21. Ing. et Ing Jiří Polívka 1
22. MUDr. Jiří Polívka, CSc. 1
23. MUDr. Marcela Prokopová 1
24. MUDr. Petr Prošvic 1
25. Ing. Samek Antonín 1
26 Doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. 0
27. MUDr.Petr Martinov 0
28. PhDr. Petra Nováková
0
29. MUDr. Milan Šikut 0