Zpráva ze zasedání Sekce preventivní onkologie, 27.4. 2017 v rámci BOD

Přítomni (dle abecedy): MUDr. Augustinová, MUDr. V. Bajčiová, doc. MUDr. Foretová , MUDr. Kepák, Prof. MUDr. D. Hrubá, PhDr. Nováková, MUDr. Řiháčková, Ing. Samek, MUDr. Schneiderová, Prof. MUDr. J. Skřičková, MUDr. Šachlová

  1. Dr. Nováková informovala o sledovanosti přednášek pro PL na webu linkos a moje medicina, sledovanost odpovědí pro veřejnost- viz příloha. Máme zájem v těchto činnostech pokračovat. Dopad je větší než při organizování drobných akcí. 
  2. Je potřeba předávat informace pro PL a jejich klientům. Protože Kalendář pro muže a Kalendář pro ženy (autorky: doc Foretová a dr Šachlová) se nedostane k PL, připravíme digitální verzi, která bude dostupná na www.linkos.cz a bude ke stažení.
  3. Informace o prevenci je třeba cílit na skupiny- linkos.
  4. Dr Bajčiová připraví přednášku o riziku nádorových onemocnění u dospívajících a mladých dospělých pro studenty středních škol a možnosti prevence nádorů v mladém věku, význam zdravého životního stylu.
  5. Prof. Hrubá informovala o materiálech o kouření, nyní již projekt nemá finanční podporu. MUDr. Stanislava Potrepčiaková z Kliniky nemocí plicních a TBC FN Brno a LF MU získala od magistrátu grant na podobně zaměřené akce na školách. Je vhodné sjednotit síly. Pokusíme se domluvit text na sešitech pro ZŠ- „Doma se nekouří“. 
  6. Podle názoru členů sekce je nezbytně nutné, aby se každé KOC zabývalo klienty/pacienty s vysokým nádorovým dědičkým rizikem a bylo o ně postarané. 
  7. Dr. Šachlová v návaznosti na problematiku kouření a obezity resp. metabolického syndromu, dává podnět k tomu, aby při každém KOC byla zřízena Poradna odvykání kouření a zdravé výživy. Kuřáci a obézní pacienti, případně s metabolickým sy jsou také vysoce rizikoví co do vzniku nových malignit. Na každém KOC musí být jasné, kam tyto pacienty poslat, kde se nachází podobná poradna nebo ambulance. Je ke zvážení, zda by neměly screeningové programy začínat od dřívějšího věku než u ostatní populace. 
  8. Dr. Řiháčková se chce zapojit s publikační činností pro klienty - téma osudové příznaky, prevence. Připraví texty ve spolupráci s odborníky (biostatistika, nutriční tým..)
  9. Dr Řiháčková se nabídla se získáváním sponzorů pro tisk potřebných materiálů. Připraví nabídku pro potencionální sponzory, jakmile budou onko preventivní materiály připraveny k tisku. Tyto připravované materiály bude průběžně konzultovat se sekcí preventivní onkologie. 

Příloha:

  1. Sledovanost na Linkos