Adresář sekce

Dosavadní zájemci o práci v sekci:

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Onkospondylochirurgická sekce, Sekce pro nádory hlavy a krku
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce pro endokrinní nádory
Onkologická klinika FN Motol
Sekce ČOS: Sekce pro endokrinní nádory
FN Olomouc, Klinika nukleární medicíny
Sekce ČOS: Sekce pro endokrinní nádory
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Sekce onkologické imunologie
Ústřední Vojenská Nemocnice
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro endokrinní nádory
LF UP a FN Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce pro endokrinní nádory, Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce pro endokrinní nádory
2. LF UK a FN Motol, Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
Sekce ČOS: Sekce pro endokrinní nádory
Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN
Sekce ČOS: Sekce pro endokrinní nádory, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku